textařské a redakční služby

Zpravodajství Příbram. Zasedání zastupitelstva: herny, ceny vody i rušení dobrovolných hasičů

11.11.2015 15:01

Příbram (Příbramsko) - V pondělí 23. listopadu se uskuteční veřejné zasedání příbramského zastupitelstva. Schůze se koná od 16.00 v jednacím sále na náměstí T. G. Masaryka 121.

Program:
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města

2. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2016

3. Návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování výherních hracích přístrojů, loterií a jiných podobných her

4. Propojení vodovodů Lazec – Orlov – zřízení služebnosti inženýrské sítě

5. Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok
2016

6. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

7. Rozpočtové změny

8. Žádost CK Příbram, z.s. o prodloužení splatnosti zápůjčky

9. Žádost organizace Alka, o.p.s. o individuální dotaci

10. Žádost o individuální dotaci (Příbram Bobcats)

11. Žádost o individuální dotaci (Chci pomoci z.s.)

12. Reorganizace jednotek sboru dobrovolných hasičů zřízených městem Příbram – zrušení JSDHO Příbram I

13. Žádost o prodej pozemku p. č. 952/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5/9 na rozestavěné budově stojící na pozemcích p. č. 948/4, p. č. 951/3 a p. č. 952/5, vše k. ú. Příbram

14. Žádost o prodej, případně propachtování pozemku p. č. 230/1 v k. ú. Kozičín

15. Žádost o prodej pozemku p. č. 231/3 v k. ú. Kozičín

16. Žádost o prodej pozemku p. č. 215/4 v k. ú. Kozičín

17. Žádost o prodej části pozemku p. č. 754/1 v k. ú. Lazec

18. Informace o pořízení úpravy Územního plánu města Příbram

19. Ukončení pořizování Změny č. 9 Územního plánu města Příbram

20. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace města
Příbram

21. Různé
Diskuse, interpelace, závěr

redaktor Příbram ag.
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.