textařské a redakční služby

Změna na příbramské radnici, změna postoje k vojenskému újezdu

21.11.2014 16:08

Město Příbram přehodnotilo postoj k záležitosti rušení Vojenského újezdu Brdy a následně využití tohoto prostoru. Vyplývá to ze znění otevřeného dopisu, který dnes adresoval příbramský starosta Jindřich Vařeka šéfovi dolní komory českého parlamentu Janu Hamáčkovi.

„Město Příbram plně respektuje, že je pouze věcí ministerstva obrany a vlády ČR posoudit, zda je existence VÚ Brdy potřebná a nemáme žádné pochybnosti o tom, že příslušní odborníci tuto otázku vyhodnotili zodpovědně. Odmítáme pokusy některých starostů a dalších politiků zpochybňovat proces, který byl zahájen už v roce 2011 na základě závěrů Bílé knihy o obraně. Jakékoli snahy ze strany laické veřejnosti a politiků zasahovat do této vysoce odborné problematiky považujeme za škodlivé a nebezpečné,“ stojí mj. v dopise.

Předchozí vedení příbramské radnice naopak vždy zpochybňovalo rozhodnutí ministerstva obrany o další (ne)existenci vojenského újezdu.


Plné znění dopisu:
Vážený pane předsedo,
v několika posledních dnech iniciovalo město Příbram jednání se starosty obcí našeho správního obvodu, které leží na hranicích s Vojenským újezdem Brdy. O jeho zrušení mj. jedná PS Parlamentu ČR. Setkání se zúčastnili též odborníci z MO-ČR, MŽP-ČR a AOPK ČR. Pozvání k tomuto jednání přijal i Ministr obrany ČR, pan Martin Stropnický.

Smyslem a účelem setkání bylo získat informace, v jakém stádiu se nachází proces rušení VÚ Brdy a případně se dohodnout na tom, v jakých oblastech by mohly orgány státu pomoci obcím, jichž se rušení újezdu týká, při řešení problémů spojených s transformaci vojenského újezdu.

Průběh zmíněných jednání mj. ukázal, že k záměru MO a Vlády ČR se nejrůznější subjekty staví rozdílně. Město Příbram ovšem plně respektuje, že je pouze věcí ministerstva obrany a Vlády ČR posoudit, zda je existence VÚ Brdy potřebná a nemáme žádné pochybnosti o tom, že příslušní odborníci tuto otázku vyhodnotili zodpovědně. Odmítáme pokusy některých starostů a dalších politiků zpochybňovat proces, který byl zahájen už v roce 2011 na základě závěrů Bílé knihy o obraně. Jakékoli snahy ze strany laické veřejnosti a politiků zasahovat do této vysoce odborné problematiky považujeme za škodlivé a nebezpečné.

Nové vedení města a ORP Příbram, vzešlé z letošních komunálních voleb plně respektuje záměr Ministerstva obrany a Vlády ČR zrušit VÚ Brdy a vyhlásit zde CHKO. S tím jsme do voleb šli a i s tím jsme zvítězili a náš postoj tak můžeme opřít o jasný mandát, který nám voliči dali. Považujeme za bezpředmětné jakékoli debaty o tom, zda je záměr Vlády ČR, opřený o doporučení odborníků správný, či ne, ale vyzýváme všechny zodpovědné představitele obcí a další politiky k debatě o tom, jak rozběhnutý proces realizovat tak, aby přinesl užitek celému Podbrdskému regionu. Hledejme cesty a řešení problémů, spojených s transformací vojenských újezdů. Mezi takové v této chvíli rozhodně nepatří spory o průběh hranic krajů, zvláště když je sami starostové dotčených obcí již v roce 2012 schválili.

Zabývejme se praktickými problémy, spojenými s tímto procesem, vnímejme je věcně, realisticky a zodpovědně a zanechme planého a škodlivého politikaření nebo bezohledného prosazování osobních zájmů některých jednotlivců.
Vážený pane předsedo,
dovolujeme si Vás touto cestou požádat, abyste s textem tohoto našeho otevřeného dopisu seznámil ostatní poslance Parlamentu ČR.

Jindřich Vařeka,
starosta města Příbrami

sdb

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.