textařské a redakční služby

Ženíšková: Centrum sociálních a zdravotních služeb není žádný experiment

09.02.2015 10:30

Zastupitelstvo města Příbrami na svém posledním jednání zastupitelstva schválilo záměr zřídit příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb. „Nejedná se o žádný experiment, ta města v naší republice, která se rozhodla sociální politiku ve svých městech převzít pod kontrolu, již k takovému jednoduchému a na první pohled přehlednému uspořádání již dávno přistoupila,“ vysvětluje místostarostka města Alena Ženíšková a uvádí konkrétní města, kdy se zřizovatelem jednotné příspěvkové organizace, centra, stává obec: Poděbrady, Klatovy, Jindřichův Hradec, Prostějov, Děčín a další.

Centrum zdravotních a sociálních služeb města Příbrami nově vznikne reorganizací v oblasti poskytování sociálních a zdravotních služeb. Nové centrum bude zastřešovat řadu odborných pracovišť poskytujících sociální a zdravotní služby, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé zdravotní či sociální situace.

„Reorganizace v principu spočívá v tom, že místo několika příspěvkových organizací vznikne jedna. Tato nová organizace bude pod sebou sdružovat všechny ostatní: Pečovatelskou službu, Domov seniorů, Městské jesle a rehabilitační stacionář, Azylový dům, Odborné sociální poradenství, Středisko terénních služeb a Protialkoholní záchytnou stanici,“ vysvětlil již dříve starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

„Tento náš záměr je trvale a momentálně i každodenně konzultován s příslušnými odborníky a to jak na Středočeském kraji, včetně vedoucího sociálního odboru, tak i s pracovníky Úřadu vlády,“ uvedla místostarostka Ženíšková s tím, že nový model bude schopen reagovat na aktuální potřeby města a jeho občanů. „Jednotlivé organizace sociálních služeb ve městě by měly úzce spolupracovat. Momentálně je jejich řízení oddělené a nepodléhá žádnému jednotnému vedení. Koordinace mezi nimi je tak přinejmenším velmi obtížná, ne-li nemožná,“ vysvětluje stávající nevyhovující stav místostarostka Alena Ženíšková a dodává, že zřízení Centra nejen zastřeší všechny stávající organizace, ale vznik Centra vyřeší i požadavky očekávaných legislativních změn.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí města Příbram

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.