textařské a redakční služby

Zastupitelstvo projedná zřizovací listinu pro nové Centrum sociálních a zdravotních služeb (PROGRAM)

12.02.2015 08:26

V pondělí 23. února od 16.00 se uskuteční v pořadí čtvrté zasedání příbramského zastupitelstva. Jednání je veřejně přístupné (sál na náměstí T. G. Masaryka 121) a zároveň jej bude možné sledovat prostřednictvím internetu.

Program:
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města
2. Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a nebytových prostor, kteří
uhradili dlužnou částku na nájmu a službách
3. Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů, u kterých je evidován poplatek z prodlení
4. Žádost o prodej pozemku p .č. st. 673 v k.ú. Březové Hory
5. Žádost o prodej části pozemku p. č. 183/2 o výměře cca 80 m 2 v k.ú. Březové Hory; 2) Žádost o prodej pozemku p. č. 183/2 v k.ú. Březové Hory
6. Výkup pozemku p. č. 716/1 v k.ú. Příbram
7. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 85/2014 ze dne 15.12.2014 a přijetí nového usnesení
8. Výkup pozemků p. č. 716/2 a p. č. 710/11 v k.ú. Příbram
9. Odstoupení od žádosti o prodej pozemku v majetku města Příbram
10. Zřizovací listina pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb Příbram
11. Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a městem Příbram
12. Žádost Cykloklubu Příbram, o.s. o poskytnutí bezúročné zápůjčky
13. Žádost Volejbalového klubu Příbram, o.s. o poskytnutí bezúročné zápůjčky
14. Žádost SK SPARTAK Příbram, o.s. o poskytnutí bezúročné zápůjčky
15. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o povoleném přečerpání zůstatku na běžném účtu č. 951/14/LCD
16. Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2015
17. Informace – výsledky dotazníkového šetření „Cítíte se v Příbrami bezpečně?“
18. Různé
19. Diskuse, interpelace, závěr

sdb
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.