textařské a redakční služby

Zastupitelstvo města Příbrami zřídilo osadní výbory

25.03.2015 03:21

Osadní výbor Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Příbram VI - Březové Hory, Příbram IX - Nová Hospoda, Zavržice a Žežice. V těchto částech města Zastupitelstvo města Příbrami na svém posledním jednání 23. března schválilo statut osadního výboru. Zřízení osadních výborů je právem zastupitelstva, stejně tak i jejich zrušení.

„Obrovský přínos osadních výborů vidíme zejména v možnosti získávat důležité zpětnovazební informace o potřebách obyvatel jednotlivých městských částí a to od lidí, kteří dobrovolně chtějí pro město pracovat a nejlépe znají místní problematiku,“ uvedl ve věci zřízení osadních výborů místostarosta města Václav Švenda s tím, že nejen osady, ale právě i městské části mají své problémy a specifika. „Informace získané od členů místních výborů mohou být pro vedení města velmi cenné, obzvlášť za současného stavu napjatých rozpočtů,“ uvedl dále místostarosta Švenda.

„Počet osadních výborů nemusí být konečný. Pokud některé části města budou mít zájem o zřízení osadního výboru, jsme připraveni o něm jednat,“ uvedl v této věci starosta Jindřich Vařeka a připomíná, že právě Březové Hory na začátku prosince minulého roku o zřízení Místního výboru Březové Hory požádaly.

Nominace jmen do osadních výborů se uskuteční v daných lokalitách poptávkou, kdo by chtěl v osadních výborech pracovat. Jednáním s místními svazky a občany v příslušné části obce, pro kterou se osadní výbor zřizuje, byl pověřen zastupitel Pavel Pikrt. Ten bude s občany jednat o návrzích na členy a předsedy osadních výborů.

Zastupitelstvo dále schválilo počet členů jednotlivých osadních výborů takto: Brod (5),  Bytíz (3), Jerusalém (5), Jesenice (3), Kozičín (5), Lazec (5), Orlov (5), Příbram VI Březové Hory (5), Příbram IX Nová Hospoda (5), Zavržice (3) a Žežice (5).

„Velice si vážíme veškerých snah občanů o dobrovolné zapojení se do života města i komunální politiky a budeme je i nadále podporovat,“ uvedl na závěr Václav Švenda.


Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.