textařské a redakční služby

Zastupitelé toho budou mít hodně: petice, SZM, ubytovny, Padák, zlato…

19.02.2014 14:49

Příbram (Příbramsko) - Zastupitelé budou na svém příštím veřejném jednání řešit několik zajímavých témat. V první řadě se bude schvalovat rozpočet, protože město doposud hospodaří v režimu rozpočtového provizoria. O základních parametrech rozpočtu jsme vás informovali ZDE.

Bude se také projednávat návrh pokynů pro změnu územního plánu, což souvisí mj. s ubytovnami.

Do zastupitelstva se také dostane iniciativa některých obcí nazvaná Čechy nad zlato, s níž se identifikují před blížícími se volbami i někteří komunální a středočeští politici.

Zastupitelé a veřejnost se také dozvědí o aktuálních i dlouhodobých opatřeních, která mají přispět k lepším službám příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Příbram.

Na pořadu jsou různé žádosti o odprodej nebo naopak záměry prodávat majetek města.

Nejen lyžaře zaujme téma převodu lyžařského areálu Padák do majetku města poté, co uplynula desetiletá smlouva o pronájmu. O tom jsme informovali ZDE.

Projednávat by se měly i dvě petice – jedna pro změnu systému zapisování dětí do mateřských škol a druhá o dopravní situaci v lokalitě Hornických učňů.

Veřejné jednání se uskuteční v pondělí 3. března od 15.00 v jednacím sále v Příbrami I na náměstí T. G. Masaryka.

Kompletní program:

1. Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, ověřovatelé, program, informace
2. Návrh rozpočtu města na rok 2014
3. I. výběrové řízení na poskytování půjček z fondu FOM (Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) pro rok 2014, návrh výběrové Komise RM – FOM
4. Návrh pokynů pro zpracování nového návrhu Změny č. 8 Územního plánu města Příbram
5. ZM 27. 01. 2014, usn.č. 722/2014/ZM – ubytovny a návrh na pořízení změny ÚP města Příbrami
6. Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato
7.    Záměr prodeje budovy č. 20 včetně pozemků v části Liha obce Suchodol
8.    Žádost Společenství pro dům Dlouhá 100, Příbram III o odsouhlasení výkupu pozemku
9.    Prodej nebytových prostor na základě usn. ZM č.590/2013/ZM ze dne 17.06.2013
10.    Žádost o prominutí dluhu na bytě včetně poplatku z prodlení
11.    Záměr prodeje nebytového prostoru č. 292/101 v Příbram VII/290 – 292
12.    Prodej volného bytu č. 4 v Příbrami IV, ul. Březnická čp. 152 o vel. 0 + 2 obálkovou metodou
13.    Městský program prevence kriminality na rok 2014
14.    Odkoupení vodovodu od společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
15.    Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace sportovního areálu pod Svatou Horou v Příbrami“
16.    Opatření k celkovému zlepšení situace na SZM Příbram
17.    Žádost o odprodej části pozemku p. č. 2775/1 v k. ú. Příbram
18.    Žádost o odprodej části pozemku p. č. 719/42 v k. ú. Lazec a zřízení věcného břemene budoucího uložení kabelového vedení – p. č. 458/6, p. č. 719/2 a p. č. 719/42 v k. ú. Lazec
19.    Žádost o změnu finanční náhrady za zřízení věcného břemene uloženého plynárenského zařízení STL plynovodu – p. č. 472/8 v k. ú. Občov
20.    Žádost o odprodej pozemku p. č. 523/1 v katastrálním území Háje u Příbramě
21.    Návrh na výkup části pozemku p. č. 2774/1, části pozemku p. č. 2774/12 a části pozemku p. č. 2774/28 v k. ú. Příbram
22.    Výkup pozemků p. č. 4514/10 a p. č. 4516/15 v katastrálním území Příbram
23.    Převod lyžařského areálu „Padák“ do majetku města
24.    Žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 292/1 v k. ú. Lazec
25.    Žádosti o odprodej dvou částí z pozemku p. č. 4608/21 v k. ú. Příbram
26.    Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 16.9.2013, č.usn. 657/2013/ZM
27.    Petice pro změnu systému zapisování dětí do mateřských škol v Příbrami
28.    Petice občanů města Příbram z lokality Příbram IV, Hornických učňů, ve věci projednání dopravní situace v předmětné lokalitě a přijetí potřebných opatření
29.    Různé
30.    Diskuse, interpelace, závěr  

sdb

Diskusní téma: Zastupitelé toho budou mít hodně: petice, SZM, ubytovny, Padák, zlato…

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.