textařské a redakční služby

Zastupitelé se budou zabývat především rozdělením dotací

11.02.2016 18:44

Příbramští zastupitelé se sejdou na své 15. schůzi, která se koná v pondělí 22. února 2016 od 16.00 v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121.

Jednání městského zastupitelstva je veřejné, přenášeno bude také online.

Program:
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
2. Návrh na prodej nemovitostí v ul. Březnická v Příbrami IV jako celku
3. Odkup bytu v Příbrami I-77 od Městských lesů Příbram s.r.o.
4. Žádost o zřízení Osadního výboru Příbram V – Zdaboř
5. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2015
6. Žádost Cykloklubu Příbram, z. s., o prodloužení splatnosti zápůjčky
7. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti kultura
8. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti církve a náboženské společnosti
9. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti zahraničí
10. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti výchovy a vzdělávání
11. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti: Vrcholový a výkonnostní sport, Jednorázové sportovní akce a Činnost sportovních organizací
12. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti životní prostředí
13. Schválení zřízení služebnosti ve prospěch odkupovaného vodovodu městem Příbram,
procházející pozemky v majetku třetích osob par. č. 104/1, 50/7 v k. ú. Kozičín
14. Návrh na odkoupení vodohospodářského majetku v lokalitě Sázky – Barandov Příbram
a v lokalitě Lazec – Drmlovo pole Příbram od společnosti První vodovodní a kanalizační, s.r.o.
15. Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE DN 110 a kanalizačního řadu PVC DN 250 v k. ú. Příbram – Žežice od Jany Čechové
16. Žádost o prodej pozemku p. č. 4520/2 o výměře 27 m2 a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž)
17. Výkup pozemků p. č. 716/3 a p. č. 719 v katastrálním území Příbram
18. Žádost o osvědčení o právní skutečnosti vlastnictví stavby chatky na pozemku p. č. st. 1092 v katastrálním území Březové Hory
19. Nabídka darovat městu Příbram id. podíly pozemků p. č. 710/27 a p. č. 710/28 v katastrálním území Příbram
20. Žádost o prodej části pozemku p. č. 602/1 o výměře cca 20 m2 v katastrálním území Březové Hory
22. Diskuse, interpelace, závěr

redakce Příbram

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.