textařské a redakční služby

VÚB: Mnoho věcí je nevyřešených. Kdo bude třeba likvidovat munici po zcivilnění? (POLEMIKA)

18.03.2014 15:47

Pan Čámský, který se stal na tomto serveru „odborníkem na Brdy“, mluví o politicích, ale méně o věcných argumentech, jak ve svých příspěvcích rád ostatní vyzývá. Já osobně jsem zde napsal dva příspěvky, a ani v jednom jsem se zde nezabýval nějakým politickým názorem, ale otázkou bezpečnosti, která pro zcivilnění Brd bohužel z mého pohledu vyřešená není.Ani v jedné ze svých reakcí, které jste napsal, nebyla žádná odpověď na to, co jsem v nich zmiňoval, ba naopak jste v nich jenom bagatelizoval tyto podle mého názoru bezpečností rizika.

Je vidět, že o požární ochraně má pan Čámský jen velice povrchní informace. Napsat, cituji jeho slova, „požáry zpravidla hasí hasiči – dobrovolní a profesionální. Tady i kdekoliv v této republice…“, což vědí dnes i děti ve školce, je toho důkazem. Kolik má požární profesionální stanice v Příbrami nebo v Hořovicích početní stav a na jak velkém území již dnes musí zajišťovat požární ochranu, ale i zásahy takzvaně technického rázu, nemá vůbec tušení. Nebudu to zde rozepisovat, bylo by to velice dlouhé a obsáhlé. Každý si to může zjistit sám.

Že se na tomto území řídí mimořádné události požárním poplachovým plánem nebo Krizovým plánem, ve kterém je pak zpracováno, jak a v jakém pořadí jednotlivé složky IZS (dobrovolní hasiči, ZZS, policie apod.) zasahují, asi také ne. Pokud dojde k zcivilnění tohoto území, bude nutné všechny tyto plány předělat a možná investovat další miliony na pořízení nové techniky, vybavení a nových pracovníků.

Ať to bude zřízení nové stanice profesionálních hasičů či poloprofesionálních hasičů kategorie JPO II či velké investice obcí k dovybavení techniky a výstroje jednotkám dobrovolných hasičů, jimž připadnou katastry, na kterých budou muset zabezpečit požární ochranu. Tyto obce nejen, že budou muset na těchto územních zpracovat nový územní plán, ale také svůj požární poplachový plán obce a předělat v součinnosti s HZS své krizové a někde i povodňové plány. To jistě také nebude zadarmo a vyjde to stát, potažmo daňového poplatníka, na nemalé prostředky.

Co se týká otázky nevybuchlé munice a proč se v souvislosti s ní obávám, že se zde spěchá? Ukážeme si to na příkladu na vámi zmiňovaném zrušeném vojenském prostoru Ralsko, který je s jeho rozlohou podobný tomu našemu v Brdech. Zde probíhala pyrotechnická očista více než 10 let, na jejím odstranění se podílelo řádově několik set lidí, kteří na volných plochách do hloubky 50 centimetrů a v lesním terénu do hloubky 30 centimetrů odstraňovali nevybuchlou munici. Sám píšete, že ministerstvo obrany záměr zrušit VÚ Brdy oficiálně oznámilo v roce 2011 a také v tomto roce se začalo s jeho očistou. Samo ministerstvo obrany v poslední době přiznalo, že očistu v plánovaném termínu nestihnou. Pokud bychom to srovnávali s očistou v Ralsku, tak je to opravdu uspěchané, nemyslíte, pane Čámský?
Pokud tam nevybuchlá munic zůstane i po zcivilnění a katastr přejde na obce, kdo bude tuto munici likvidovat, na čí náklady a kdo bude zodpovědný v případě jejího výbuchu?

Pan Čámský píše, že si dělám zbytečné starosti – za věci, za něž nenesu zodpovědnost. S tím nemohu tak plně souhlasit. Pokud dojde k zcivilnění území a přepracují se požární poplachové plány, budou právě jednotky dobrovolných hasičů města Příbram a obcí Obecnice, Bohutín, Trhové Dušníky, Ohrazenice a Jince jedny z těch, které budou v případě mimořádné události či požáru zasahovat na tomto území. Proto v žádném případě nechci podceňovat tato bezpečnostní rizika, která by mohla znamenat ohrožení zasahujících hasičů.Vždy jsem předpokládal, že když se řekne A (zcivilníme vojenský újezd Brdy), mělo by se říci i B (jak kvalitně zajistíme jeho bezpečnost, kolik to náš stát, kraje a obce bude stát finančních prostředků a kde na to vezmeme). Bohužel na spoustu otázek k „B“ kompetentní orgány, které připravují zcivilnění Brd, neodpověděly nebo nechtějí odpovědět.


Obsah příspěvku nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Redakční titulek.
Martin Poulíček, dobrovolný hasič, radní města Příbram, zaměstnanec Středočeského krajeDiskusní téma: VÚB: Mnoho věcí je nevyřešených. Kdo bude třeba likvidovat munici po zcivilnění? (POLEMIKA)

Datum: 21.03.2014

Vložil: pavel

Titulek: K asanaci i hasičům.

Nerad bych zasahoval do debaty, jež se netýká Brd, ale dovolím si odpovědět na to, co jako "reakci na moji rekaci" napsal pan Poulíček. K organizaci HZS: Ano, o tom nevím skoro nic a necítím se být povolán se k ní vyjadřovat. Souhlasím ovšem s tím, že pokud bude újezd zcivilněn, obce, které do své správy (nikoli majetku) získají katastry na území zrušeného újezdu, budou muset zpracovat nové územní plány a vyřešit zřejmě i otázku požární ochrany na území, které budou administrovat. Řekl bych, že se jim to vyplatí, podle zákona o rozpočtovém určení daní získají výrazným rozšířením svých katastrů nemalý peníz navíc - rok co rok. (A podle toho, jak se o ty katastry obce hrdlují bych tipoval, že si toho jsou docela dobře vědomy).
Kromě toho - v Jincích zůstává posádka a předpokládám, že i zdejší vojenský hasičský záchraný sbor (či jak se ten útvar jmenuje). Vycvičený a vybavený k zásahům při požárech na dopadových plochách při střelbách. Jsem přesvědčen, že MO jako garant bezpečnosti předávaného území do civilu umožní zásahy této jednotky i na zcivilněném území - tak, jako to už dávno praktikuje v případě samotné obce Jince.
Pokud jde o pyrotechnickou asanaci - pak si dovolím dvě poznámky:
a) MO převzalo jednoznačně závazek zajistit provedení této asanace v takovém rozsahu a na takové úrovni, aby byl umožněn bezpečný pohyb návštěvníků na zpřístupněném území. Nemám nejmenší důvod pochybovat, že tento svůj závazek splní - a ta území, která budou zpřístupněna, budou také přiměřeně bezpečná.
b) Asanace probíhala skutečně pomaleji, než se očekávalo, protože MO mělo v úmyslu umožnit zapojení místních obyvatel při těchto pracích - a poskytnout jim tak pracovní příležitosti, jichž je v tomto regionu tak málo. Bohužel - nebyl o to zájem a práce pokračovaly skutečně pomalu. Proto MO na tento sociálně zajímavý úmysl bylo nuceno rezignovat a nyní řeší tento úkol výhradně již silami AČR - v rámci výcviku. (Tím ostatně ani nedochází k nárůstu nákladů na zrušení újezdu). Došlo sice k určitému časovému skluzu, ale věřím, že vše se, byť i s nějakým zpožděním, stihne.
Závěrem jen jediné - pyrotechnická asanace je nejen závazkem MO, ale i jeho povinností. A je zcela nepodstatné, zda bude probíhat na území stále ještě vojenského újezdu, nebo už území újezdu zrušeného. Této povinnosti se MO nemůže zprostit - a ani se o to nepokouší. Proto zůstávám v této záležitosti naprosto klidný. Rád bych jen připomněl, že se nepředpokládá žádná výstavba na území současného újezdu - nyní, ani v budoucnosti. Je to v zájmu ochrany přírody a zachování krajinného rázu, který je uváděn jako jedna z hlavních hodnot tohoto území i v návrhu CHKO Brdy. Není proto nutná plošná hloubková pyrotechnická očista, která by umožňovala tu výstavbu. Kdekdo vyslovuje obavy z developerů a z výstavby na území zrušeného újezdu. Nemyslíte, že právě i toto lze chápat jako jistou pojistku proti takovým rizikům? Armáda zajistí bezpečný pohyb pro návštěvníky - to plně postačuje. ČSSD ústy některých svých politiků vyslovuje obavy, aby se Brdy nestaly eldorádem developerů. Jakkoli jsou navrhovanou i stávající zákonnou úpravou tyto obavy podle mne zbytečné, měli by i určití socdem politici ocenit a uvítat, že zde je další pojistka proti takovým záměrům. Nebo snad svá slova nemyslí vážně?

Datum: 19.03.2014

Vložil: Petr

Titulek: Odborník...

Pane Poulíčku, vy tady v uvozovkách označujete pana Čamského za odbroníka na Brdy. Zřejmě pokus o ironii. Tak se zeptám, na co jste odborník vy? Jaká odborná kritéria splňujete, že jste byl vyzdvižen na post úředníka Kraje? Jaká je vaše pracovní náplň a co je za vámi vidět za práci? (Kromě nepřetržitého adorování Řiháka a osobních posluh při cestách po všech možných vesnicích? Z jakého důvodu jste se vy osobně podílel na zločinu kolem krádeže I. polikliniky? Máte na něco svůj vlastní názor nebo umíte jen dokola papouškovat, co vám řeknou jiní? Opravdu se domníváte, že jste něco pro město udělala? A co, prosím? Hezký den a hodně síly při studiu českého jazyka!

Datum: 19.03.2014

Vložil: Martin Poulíček

Titulek: Re: Odborník...

Pane Petře ,
pana Čámského si vážím a to, že je odborník na Brdy jsem vůbec nemyslel ironicky i když jak píšete to na vás tak působí.To ale neznamená, že s ním sdílím stejný názor a nemohu vyjádřit ten svůj z jiného pohledu a to bezpečnosti.K vaší druhé otázce: já se jako odborník necítím a ani jsem se do role odborníka nikdy nepasoval a nepřivlastňoval toto oslovení. Jako každý mám určité zkušenosti z oblasti ve které působím a ty se snažím zúročit při své práci.To jestli se já domnívám zda jsem udělal něco pro naše město není vůbec důležité,duležité je jak se na to dívají ostatní občané a jak moji práci sami zhodnotí.

Datum: 19.03.2014

Vložil: Petr

Titulek: Re: Re: Odborník...

Pane Poulíčku, děkuji za odpověď, která je však naprosto nedostatečná a prakticky neříká nic k tomu, na co jsem se ptal. Takže ještě jednou a jasněji: Nemyslíte si (s ohledem na vaše vzdělání, praxi), že jste pozici na KÚ nezískal pro svou odbornost, ale jako protislužbu za neutuchající stálou adoraci Řiháka? Nenapadlo vás někdy, že se tomu říká korupce? Jaké "určité zkušenosti" máte na mysli? Opravdu se domníváte, že to, "zda jste něco udělal pro město není důležité, důležité je jak se na to dívají ostatní občané?" Opravdu si myslíte, že důležitější než pracovitost a konkrétní výsledky práce je důležitější, jak se jevíte veřejnosti? Ptám se znovu, jaké pohnutky vás vedly k zvednutí ruky pro kriminální čin prodeje I. polikliniky? S jakými fakty jste se před tak důležitým rozhodováním seznamoval? Pane radní, žádal jste vůbec nějaké informace nebo jste se spokojil s požadavkem Řiháka, abyste hlasoval v souladu s jeho přáním? A znovu, co konkrétního ku prospěchu Příbrami jste vy osobně prosazoval a na Zastupitelstvu obhajoval? Alespoň jednu věc, prosím. Děkuji.

Datum: 21.03.2014

Vložil: Petr

Titulek: Re: Re: Re: Odborník...

a jako obvykle, pan Poulíček mlčí. Jakmile po něm chcete konkrétní odpověď, nemá co říct. Sám svůj názor nemá, jen papouškuje ideologické žvásty Řiháka a tapetuje facebook domnělými úspěchy radnice. Odpovědi stran svého vzdělání a skutečné práce nechává vždy bez povšimnutí. Dokud bude volič posuzovat zájemce o koryta podle keců, bude i takovýto lidový vypravěč sedět za prachy daňových poplatníků v pohodlném křesle...

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.