textařské a redakční služby

Vařeka: Chceme snížit dotace města na sociální a zdravotní služby na nulu

10.12.2014 12:13

V Příbrami by mělo nově vzniknout Centrum zdravotních a sociálních služeb města Příbrami, které by komplexně pokrývalo potřeby obyvatel v oblasti sociálních a zdravotních služeb.

Nové zařízení bude zastřešovat řadu odborných pracovišť poskytujících sociální a zdravotní služby, které v průběhu života může potřebovat každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé zdravotní či sociální situace.

„Reorganizace by měla v principu spočívat v tom, že místo několika příspěvkových organizací vznikne jedna. Tato nová organizace bude pod sebou sdružovat všechny ostatní: pečovatelskou službu, domov pro seniory, městské jesle a rehabilitační stacionář, azylový dům, městskou poradnu, protialkoholní záchytnou stanici a také nově chystané nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce,“ řekl příbramský starosta Jindřich Vařeka.

Od reorganizace si město slibuje lepší přístup ke službám pro potřebné, ale také zvýšení ekonomického potenciálu. „Cílem je získat na tyto služby co nejvíce peněz z dotačních titulů, z Norských a evropských fondů tak, abychom ušetřili peníze z městského rozpočtu,“ uvedla místostarostka města Alena Ženíšková. „Máme v plánu dělat zdravotní a sociální služby efektivněji a kvalitněji. Je důležité, aby tyto služby byly finančně soběstačnější, a to zejména právě získáváním většího objemu financí z dotací,“ dodal místostarosta města Václav Švenda.

V současnosti pouze pečovatelský dům stojí městskou pokladnu 15 milionů korun ročně. Podle představ Vařeky by město v ideálním případě nedopláceno na sociální a zdravotní služby téměř nic. „Ale samozřejmě je nejdůležitější to, že v prvé řadě musíme klást důraz na odborné a na vysoké úrovni poskytované zdravotní a sociální služby a na respektování práva každého občana města na bezpodmínečný přístup k těm nejelementárnějším službám zachovávajícím lidskou důstojnost,“ doplnil Vařeka.

sdb
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.