textařské a redakční služby

V příbramské škole a školce se objevila infekční žloutenka

11.12.2014 09:58

Hepatitidou typu A onemocnělo dítě, které chodí do Základní školy Příbram, Příbram VII, 28. října 1. Další dva případy onemocnění byly prokázány v jedné z příbramských mateřských škol – Mateřské škole Perníková chaloupka v Kutnohorské ulici, další dva případy byly v té samé školce dohledány v rámci lékařského dohledu. Pacienti jsou v léčbě a hygienici ve škole nařídili protiepidemická opatření.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, respektive její územní pracoviště v Příbrami, vzhledem k nálezu celkem pěti případů hepatitidy A u dětí (obecně infekční žloutenky) nařídilo v této věci takzvaná protiepidemická opatření. Na podrobnosti, týkající se těchto opatření, jsme se zeptali MUDr. Renaty Karpíškové, vedoucí protiepidemického oddělení.

„Situace souvisí s výskytem onemocnění v celé České republice, kde se v současné době objevuje zvýšený výskyt hepatitidy A. Momentálně jsou na území města Příbrami u dětí prokázány dva případy v mateřské školce a v rámci lékařského dohledu zde byly dohledány další dva případy. Navíc byl zjištěn jeden případ také v základní škole. Celkem tedy bylo na území města Příbrami dohledáno pět případů ve školských zařízeních. Všechny tyto případy se konkrétně týkají jedné mateřské školky a jedné základní školy v Příbrami. Protože v mimoškolních aktivitách tyto onemocnělé děti navštěvovaly také řadu kroužků, opatření se proto týká řady právnických a fyzických osob v tomto podnikajících,“ uvedla Karpíšková.

Do protiepidemických opatření podle Karpíškové patří provádění takzvané ohniskové dezinfekce, to znamená dezinfekce přímo ve školách, které navštěvovaly nemocné děti. Provádí se jak jednorázově, tak i průběžně. Prakticky to znamená otírání ploch hygienických zařízení, všech dotykových předmětů a nádobí dezinfekčními prostředky, které mají účinnost na virus hepatitidy A. „Dále se jedná například o vybavení umyvadel dezinfekčními prostředky, jednorázové ručníky, vyčlenění záchodů pro děti, které byly v kontaktu s nemocnými nebo kterým jsou nařizována karanténní opatření a podobně,“ upřesnila Karpíšková.

Osoby, které byly v kontaktu s dětmi, které onemocněly, musí dodržovat opatření, která jim byla vydána rozhodnutím Krajské hygienické stanice. Konkrétně se jedná o takzvaný lékařský dohled. V rozhodnutí je přesně určeno, v jakých intervalech se mají dotčené osoby dostavit na vyšetření a jaká opatření mají provést, jaké činnosti mají zakázané či jaké povinnosti jim z jejich situace vyplývají.

Pokud by účastníky nějaké hromadné akce, např. koncertu, sportovních akcí – jakýchkoliv volnočasových aktivit dětí, měly být děti, kterým byly rozhodnutím vydány lékařské dohledy, tyto děti se samozřejmě těchto akcí zúčastnit nemohou.

Z výše uvedených důvodů vyhlásil Jaroslav Kopecký, ředitel Základní školy Příbram, Příbram VII, 28. října 1, pět volných dnů pro žáky: od 15. do 19. prosince 2014. Zejména proto, že v těchto dnech bude ve škole prováděna důkladná dezinfekce, bude přerušen provoz školní družiny i školní jídelny. Vánoční koncert avizovaný na čtvrteční podvečer dne 18. prosince 2014 se ruší. Zápis dětí do 1. ročníku se z plánovaného termínu 15. a 16. 2015 ledna posouvá na dny 28. a 29. ledna 2015. Provoz školní družiny je upraven podle rozhodnutí Krajské hygienické stanice.

Také divadelní představení a hromadné akce v Mateřské škole Perníková chaloupka v Kutnohorské ulici jsou na doporučení Krajské hygienické stanice zrušeny.

Karanténní opatření hygienické stanice jsou adresována konkrétním fyzickým osobám, ale i příslušným osobám právnickým (školám), a jsou platná po dobu inkubační doby onemocnění.  V tomto případě onemocnění se jedná o 50 dnů od posledního kontaktu s osobou, která onemocněla.

Pro žloutenku typu A je typický tzv. fekálně-orální přenos. Virus se z organismu vylučuje stolicí a může být přenesen přímo, např. špinavýma rukama od osoby k osobě, nebo nepřímo kontaminovanou vodou, potravinami či dalšími znečištěnými předměty. Co se týče prevence, obecným preventivním prvkem všech obyvatel je dodržování základních hygienických pravidel, tj. zejména důkladné mytí rukou po použití WC a zejména před jídlem a před manipulací s potravinami.

red
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.