textařské a redakční služby

V Příbrami začíná svoz bioodpadu, skončí na nové kompostárně

23.06.2014 15:34

Příbram si vede velmi dobře v separaci odpadu. Podle statistik se dlouhodobě umísťuje mezi nejlepšími obcemi ve Středočeském kraji, které třídí PET, papír či sklo. Aktuálně Příbramáci dostávají novou výzvu – sběr bioodpadu.„Nyní se nám podařilo dojednat svoz komunálního odpadu z města Příbram. Obyvatelé i firmy se tak mohou zbavovat odpadu, který je určen pro kompostování,“ říká Michal Zábrodský ze společnosti SVZ Centrum, která provozuje skládku v Bytízu.

Po Příbrami jsou nově umístěny kontejnery pro bioodpad. Nacházejí se buď u hnízd kontejnerů s tříděným odpadem, nebo v lokalitách, kde jsou popelnice na tuhý komunální odpad (více zobrazuje mapa zde: https://bit.ly/1mVw41U). Partnerem svozu biodpadu v Příbrami je specializovaný server www.kompostuj.cz.

Co do kontejnerů (ne)patří
Obyvatelé Příbrami mohou už nyní odnášet bioodpad do určených kontejnerů. Patří sem pouze vybraný odpad biologického původu jako tráva, piliny, větve ze stromů a keřů, které jsou nastříhány nebo štěpkovány, listy zeleniny, kořeny a drny, zbytky rostlin, kuchyňský odpad rostlinného původu (košťály, ohryzky, natě apod.), květiny, zemina z květináčů, spadané ovoce, slupky, skořápky z ořechů, shrabky ze záhonů či suché nebo tlející listí.

„Do bionádob se naopak nesmí ukládat oleje jakéhokoliv druhu, zbytky jídel, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné materiály či jiné odpady,“ upozorňuje Michal Zábrodský. Takový odpad se zpracovává podle jiných předpisů.

Odpadové nádoby budou pravidelně sváženy na skládku v Bytízu, kde od poloviny března letošního roku funguje zbrusu nová kompostárna, která zpracovává širokou škálu biodegradabilního odpadu.

Kompostárna funguje i pro ostatní
Obyvatelé z osad, přilehlých obcí či měst mohou vznést své požadavky na umístění kontejnerů na bioodpad. V případě, že nebude možné z technických nebo ekonomických důvodů nádobu zajistit, lze odevzdávat odpad přímo na kompostárně. Ta se nachází v areálu skládky tuhého komunálního odpadu na ploše bývalého uranového dolu šachty č. 10 (Příbram-Bytíz).

Aktuální kapacita kompostárny odpovídá přibližně 2400 tun odpadu za rok, z takového množství může vzniknout až 1700 tun kvalitního kompostu. Ten bude kompostárna prodávat případným zájemcům.

red
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.