textařské a redakční služby

V Příbrami skončil zákaz odběru povrchových vod

09.09.2015 14:47

Příbram (Příbramsko) - Odbor životního prostředí příbramského městského úřadu odvolal zákaz odběru povrchových vod z vodních toků na území Příbrami.

Zákaz platný od 10. srpna 2015 byl vymezen jen pro povolené odběry s účelem mytí aut, zalévání hřišť, trávníků a napouštění bazénů. „Ačkoli na řadě míst je stav vody stále neuspokojivý (vodní toky, kde průtoky nemohou být nadlepšovány odtokem z vodních děl), byl zohledněn dopad a opodstatněnost zákazu, a to i vzhledem k ročnímu období,“ řekl dnes vedoucí odboru životního prostředí Petr Walenka.

I přes zrušení opatření městský úřad upozornil právnické a fyzické osoby na povinnosti vyplývající z vodního zákona: odebírat vodu z vodních toků a vodních nádrží (pomocí technického zařízení) jen na základě povolení vodoprávního úřadu. Nepovolený odběr je zakázaný a je hodnocen jako správní delikt; dodržovat minimální zůstatkové průtoky, stanovené příslušným rozhodnutím opravňujícím k nakládání s vodami.

sdb

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.