textařské a redakční služby

Ustavující zasedání zastupitelstva proběhne 10. listopadu (PROGRAM, AKTUALIZOVÁNO)

30.10.2014 09:28

Politika Příbram. První zasedání příbramského zastupitelstva pro volební období 2014–2018, které je zároveň ustavujícím zasedáním, se koná v pondělí 10. listopadu od 15.00 ve velké zasedací síni Úřadu práce České republiky na náměstí T. G. Masaryka 145 (bývalý Okresní úřad Příbram).

Program:
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Volba komisí – mandátové, volební
3. Ověření mandátů členů zastupitelstva města Příbram
4. Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města Příbram pro období 2014–2018
5. Schválení volebního řádu pro ustavující zasedání zastupitelstva města Příbram
6. Volba starosty
7. Volba místostarostů
a) určení počtu místostarostů
b) volba místostarostů
8. Volba dalších členů rady města Příbram
9. Diskuse, závěr

red

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.