textařské a redakční služby

U školy v ulici 28. října se kompletně zrekonstruuje hřiště, rozpočet přesahuje 26 milionů korun

19.06.2014 07:45

Příbram (Příbramsko) - Další velkou investiční akci v závěru volebního období připravuje příbramská radnice. Chce rekonstruovat a celkově modernizovat hřiště u Základní školy v ulici 28. října. Podle projektu by to mohlo stát i více než 26 milionů korun.Navrhovaná rekonstrukce a dostavba víceúčelového hřiště včetně lehkoatletického sportoviště má zajistit zvětšení a zkvalitnění výukových kapacit pro hodiny tělesné výchovy, které jsou dlouhodobě nepostačující. Dále bude hřiště využíváno školní družinou. Po skončení vyučovací doby bude hřiště nabídnuto sportovním klubům a veřejnosti k pronájmu.

V areálu budou situována dvě víceúčelová hřiště (florbal, házená, košíková, volejbal, tenis),
čtyři běžecké dráhy délky 60 metrů (přímé), tři dráhy délky 200 metrů (ovál), prostor pro skok vysoký, prostor pro skok daleký. Volné prostory lze využívat i pro jiné aktivity, nebo pro tréninkový nebo rozcvičovací program. Povrch sportovišť je umělý.

Zázemí sportovního areálu budou tvořit celkem čtyři šatny napojené vždy na společnou umývárnu, místnost pro tělocvikáře, místnost pro správce areálu, skladových prostor a místnost s technickým zázemím objektu.

Vítězný uchazeč výběrového řízení, do kterého se firmy mohou zapojit do 10. července, vybuduje také příjezdovou komunikaci, zpevněné plochy, chodníky a inženýrské sítě.

Jednotlivé sportovní plochy jsou rozděleny do:
- Hřiště
- Tréninkový sektor
- Atletické discipliny (běhy, skok vysoký, skok daleký)

Veškeré tyto plochy jsou situovány v běžeckém okruhu (dálkařský sektor je na jeho okraji) a jsou s povrchem tartanového typu.

Okrajové a doplňkové plochy sportoviště jsou ohumusovány a zatravněny, v místě očekávané většího množství cvičenců jsou opatřeny chodníkovou úpravou.

Hřiště č. 1        
Velikost 44 x 22 metru, ohraničené záchytnými sítěmi výšky čtyři metry s možností upravit tak, aby šlo rozšířit o zázemí (např. střídačky) pro soutěžní potřeby, určeno pro florbal, házenou, basketbal.

Hřiště č.2        
Velikost 35 x 17 metru, ohraničené záchytnými sítěmi výšky čtyři metry, určeno pro tenis, volejbal, nohejbal.

Tréninkový sektor
Velikost 21 x 18 metru (nepravidelného tvaru), určený pro rozcvičování, streetball a jiné doplňkové aktivity.

Trénikový sektor
Velikost cca 22 x 15 metru (nepravidelného tvaru), určený pro rozcvičování  a jiné doplňkové aktivity.

Veškerá tato sportoviště jsou možná využít pro cvičení žáků jak jednotlivců, tak i družstev.

Běžecký sektor    
Délka čtyř přímých běžeckých drah je 80 metru, šířka jedné dráhy je 1,22 metru. Ovál má tři běžecké dráhy, délka běžeckého oválu v běžecké stopě je 200 metrů, šířka jedné běžecké dráhy je 1,22 metru

Výškařský sektor
Část plochy tvaru půlkruhu je 40 x 16 metru s doskokovou matrací 3 x 4 metru (pro delší rozběh je možné využít i šířku oválu, tj. 3,71 metru).

Dálkařský sektor
Dráha pro skok daleký délky 36 metru, šířka 1,22 metru, s odrazovým prknem a doskočištěm 9 x 2,8 metru vyplněným jemným pískem, s pryžovou obrubou na tlumení nárazu a lapačem písku po delších stranách.

Tribuna je tvořena jednou řadou míst k sezení situovanou podél chodníku, u okraje běžecké dráhy a začátku dráhy pro skok daleký. Řada je vyskládána z osmi betonových bloků 400/600/1000 mm.

Na pozemku budou vykáceny stromy a keře, které kolidují s výstavbou. V jižní části staveniště bude provedeno přesazení mladých vysázených stromů, což budou řešit Technické služby Příbram. S ohledem na omezený prostor pro zeleň a zachování funkčních provozních potřeb lokality budou nové výsadby realizovány v menším rozsahu.

Celý areál je oplocen s přístupem jak ze strany školy, tak i v mimoškolní době ze strany veřejnosti.

Nově bude realizována také opěrná zeď. Na jihu plochy bude z vnější strany opěrka ozeleněna systémem pnoucích rostlin a to v celé jižní délce zdi tedy 94 metrů. Pro ozelenění byly zvoleny dřeviny samopnoucí – Parthenoccissus tricuspidata a dřeviny, které jsou schopny využít jako oporu jiné pnoucí rostliny – Hedera helix. Tato kombinace zajistí částečnou stálezelenost porostu a bude společně s novou zdí součástí protihlukové bariéry směrem k bytové zástavbě.

V západní části opěrky vznikne volně rostoucí živý plot v délce 47 metrů. Zvolen byl kvetoucí druh Spiraea cinerea´Grefsheim´.

Do plochy sportoviště budou umístěny dvě nové stromové solitery. S ohledem na velmi malý prostor pro zeleň byly zvoleny stromy střední velikosti, které nemají plody či velké listy, které by mohly negativně znečistit plochu sportoviště.

Trávník bude zakládán v ploše 1111 m2 prostřednictvím běžně dostupné zátěžové travní směsi. 

red

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.