textařské a redakční služby

Tři králové navštívili město Příbram i letos

07.01.2016 18:58

Stalo se již příbramskou tradicí, že na Tři krále, svátek Zjevení Páně, vychází od radnice Tříkrálový průvod doprovázený koledníky stejnojmenné dobročinné sbírky Farní charity Příbram. Mudrci z východu Kašpar, Melichar a Baltazar projeli 6. ledna 2016 městem – za doprovodu Svatohorských trubačů, lidových muzikantů a mnoha rodičů s dětmi - na hřbetech velbloudic z Cirkusu Kopecký. Na náměstí T. G. Masaryka se v symbolickém živém Betlémě uklonili malému Ježíškovi a k nohám mu položili zlato, kadidlo a myrhu. Zároveň byla zahájena Tříkrálová sbírka.

Předtím, než průvod vyrazil na cestu, proběhlo krátké uvítání se starostou města Jindřichem Vařekou a místostarostou Václavem Švendou, a pak už podle tradice katolických zemí napsal jeden z králů posvěcenou křídou na dveře budovy radnice zkratku K†M†B† doplněnou letopočtem 2016 – jako formuli požehnání pro letošní rok. Zkratka se dnes vykládá jako iniciály tří králů, ale původní text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.

Průvod vedený velbloudicemi Gulčitaj, Šejlou a Jasmínou šel trasou, která vedla přes Jiráskovy sady a Pražskou ulici, a zakončen byl na náměstí T. G. Masaryka. Po předání darů Tří králů Ježíškovi se slova ujal starosta města a poté pokračoval Jan Sokulski, administrátor Svaté Hory. Jiří Kala, ředitel Farní charity Příbram oficiálně zahájil Tříkrálovou sbírku.

Koledníky Tříkrálové sbírky bylo možné zahlédnout nejen v průvodu, ale později i po celé Příbrami. Oficiálně Tříkrálová sbírka trvá do 14. ledna 2016 a probíhá celorepublikově. Během této doby lze přispívat do sběrných kasiček koledníkům ve skupinách. Výtěžek letošní příbramské sbírky bude věnován na vybudování nového Stacionáře pro seniory a charitního centra v Jiráskových sadech v Příbrami.

Tisková zpráva města Příbram
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.