textařské a redakční služby

Třemošná: Zdroj senzací za každou cenu (NÁZOR)

05.10.2014 10:40

Do roku 2011 se o úpravu hranic Vojenského újezdu Brdy (dále VÚ) pokoušelo několik subjektů. Jednak někteří vlastníci přilehlých nemovitostí, jednak obce a zpracovatelé územních plánů. V letech 1999–2001 jsem jako pořizovatel územního plánu Příbrami (územní plán) jednal s Ministerstvem obrany ČR o úpravě hranic VÚ. Ta mnohdy nerespektovala reálné hranice parcel, procházela mimo skutečné hranice lesa a omezovala úpravy nemovitostí ve svém sousedství.

Zpracovatelé ÚP oprášili – pro mě tehdy novou – myšlenku sportovního využití Třemošné. V průběhu pořizování ÚP byl vznesen požadavek na vyjmutí Třemošné z VÚ a pro sportovní využití. Armáda tento podnět rezolutně zamítla. Podobný průběh měla i snaha ODS v době 2002–2006. V roce 2010 zakomponovala TOP 09 Příbram tento nápad do svého programu oživení regionu v oblasti kultury a turistiky.

U vědomí toho, že boom rozvoje průmyslových zón definitivně skončil, spojili jsme několik příbramských či regionálních atraktivit – Svatou Horu, Hornické muzeum, Aquapark Příbram, Orlickou přehradu a Brdy. Mimo Brd byly všechny ostatní zajímavosti přístupné, ale neměly mezi sebou žádné pojítko či zajímavost, která by turisty dokázala udržet v místě více dní. Jako vzor nám posloužil projekt lyžařského areálu Monínec.

Ve volebním programu měla tato vize pouze hrubé obrysy bez jakýchkoli konkrétních řešení. V roce 2010 nikdo netušil, že se za další rok otevře téma rušení celého vojenského újezdu. Když se tak stalo, velká část politické reprezentace na Příbramsku převzala názor v kraji vládnoucí ČSSD, že je nutno v Brdech udržet armádu za každou cenu. Protest se totiž osvědčil jako dobré populistické téma při projednávání radaru.

Vůbec jim nedošlo, že význam obou protestů je v podstatě protichůdný. Topka byla účelově osočena ze spiknutí s developery a s úkladných plánů na zastavění Brd hotely, penziony, golfovými resorty atd. Postoj okolních obcí zůstal zabarikádovaný na ideji „armáda = nejlepší ochránce přírody“. Dobře se to prodávalo a navíc loajální obce mohly očekávat náklonnost vedení středočeského hejtmanství při přidělování dotací. Mnozí ze starostů už tenkrát tušili, že rušení VÚ Brdy proběhne mimo jejich vliv a s klidným svědomím hájili stávající stav.

Někteří v plánu vlády viděli ekonomickou pohromu pro své obce. Vlivem obou zmiňovaných skutečností nedohlédli za vlastní humna, a přišli tak o možnost se aktivně na tomto procesu podílet. Jakou službu tehdy pro Příbramsko dělal kraj, je smutnou středočeskou historií. Velmi krátce po zveřejnění záměru redukce vojenských újezdů jsem přišel s nápadem aktivní ochrany Brd. Tedy záměru vybudování sportovních a turistických cílů v okrajových částech Brd, které by navedly turisty do těch částí Brd, které jsou pro ten který typ turistiky vhodné a kde nebude docházet k narušení cenné přírody.

Domnívám se, že problém regulace turismu i ochrany přírody nemůže zůstat jen na bedrech obcí a CHKO, ale měl by se řešit komplexně a systémově. Každá lokalita může nabídnout něco jiného. Může se ukázat, že některé území je natolik cenné, že tam nevznikne nic (např. Padrtě). Ale obehnat Brdy ostnatým drátem a zákazovými značkami nic neřeší.

Moje představa spočívá ve vytvoření řetězce takových činností, které by se nacházely v odstupu 10–20 kilometrů tak, aby byly dosažitelné pro turisty z jednotlivých obcí po obvodě hranic území a mohly nabídnou vícedenní pobyt. To samozřejmě není pouze o sjezdovce. V souvislosti s předvolebními nápady jednotlivých stran se znovu démonizuje Třemošná a opět se zde účelově napadá jakási devoleperská snaha. Nevěřím, že studie hnutí ANO je skutečným developerským projektem. Zato jsem přesvědčen, že snaha o směnu Brd za Boletice, skandalizování Třemošné a manipulace s veřejným míněním jsou klasickým příkladem zneužívání politické moci v osobní prospěch!
 

Obsah příspěvku nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Vít Kučera, architekt, městský zastupitel za TOP 09

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.