textařské a redakční služby

Těžce handicapovaní se dočkali

01.03.2015 10:50

Hlavním cílem obecně prospěšné společnosti ALKA bylo od počátku otevření denního stacionáře pro postižené osoby. Tento cíl byl naplněn v roce 2011, kdy bylo zahájeno poskytování této služby. Bohužel nebylo možné uspokojit všechny zájemce – těžce postižení klienti nemohli být v původním stacionáři umístěni, protože vyžaduji zcela jiný režim, než většina dosavadních klientů.

V loňském roce se podařilo díky intenzivní snaze získat potřebné finance a od podzimu 2014 probíhala rekonstrukce prostor pro stacionář. Od podzimu probíhala také příprava pracovníků v sociálních službách, kteří byli vyškoleni v řadě metod a přístupů důležitých pro zajištění profesionální péče o klienty. Stacionář se nachází ve zdabořském areálu nemocnice Příbram, v budově C v 1. patře, kde již Alka poskytuje Sociální rehabilitaci Therasuit. Své nové klienty zaměstnanci Alky přivítali počátkem února 2015.

 „Jsme velmi rádi, že se po několika letech čekání konečně podařilo uspokojit i žadatele o stacionář z řad těžce postižených klientů. V zrekonstruovaných prostorách je kromě veškerého zázemí potřebného pro provoz sociálních služeb v tuto chvíli připravena také speciální konzultační místnost, díky které budeme moci začít realizovat projekt zaměřený tentokrát na rodiče dlouhodobě pečující o své postižené děti,“ říká ředitelka Šárka Hájková a dodává: „Ovšem tímto určitě nekončíme, máme další plány, které chceme zrealizovat.“
 
Finanční prostředky Alka získávala delší dobu. V loňském roce uspořádala benefiční akci, na kterou přispělo mnoho firem včetně všech účinkujících bez nároku na honorář. Hlavně díky nadacím, institucím, firmám, sponzorům, kteří přispěli nejen finančně ale i věcnými dary, byla rekonstrukce zrealizována. Hlavním donorem byl Nadační fond AVAST.

Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu AVAST říká: „Alku podporujeme od samého vzniku našeho nadačního fondu. S mojí kolegyní Miladou Kučerovou jsme se byly podívat na úvodním semináři k metodě Therasuit a později jsme  na vlastní oči viděly i výsledky tohoto terapeutického programu. Naše důvěra v organizaci Alka je velká a vnímáme její přínos pro lidi v regionu. Proto jsme neváhali ani s podporou rekonstrukce II. oddělení Denního stacionáře. Pokud to bude v našich možnostech, rádi jejich aktivity podpoříme i do budoucna.“

Helena Holánková, Alka

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.