textařské a redakční služby

Starostové diskutovali o budoucnosti brdského újezdu (FOTOGALERIE)

18.11.2014 18:25

V pátek 14. listopadu se ve velké zasedací síni Městského úřadu Příbram sešlo 14 ze 17 starostů obcí správního obvodu ORP Příbram, které jsou v přímém kontaktu s územím Vojenského újezdu Brdy (VÚB) a mohou být dotčeny jeho zrušením. Jednání se účastnil nově zvolený senátor za volební obvod Příbram Jiří Burian.

Na setkání se dostavili také zástupci a odborníci z Ministerstva obrany ČR (vedoucí poradců ministra obrany Bohuslav Dvořák a specialistka Generálního štábu Armády ČR Magdalena Dvořáková a Arnoštka Jelínková) a ministerstva životního prostředí (ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny (ZÚOPaK) Alena Vopálková a pracovník odboru ZÚOPaK Michal Zelenka). Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) zastupoval poradce ředitele AOPK František Pojer. Diskutovalo se o záměru zrušit VÚB a také o plánu vyhlásit Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Brdy a o budoucnosti tohoto území.

Schůzka se konala na pozvání a pod záštitou starosty města Příbrami Jindřicha Vařeky. Zúčastnila se jí také nová tisková mluvčí Pavlína Svobodová a Pavel Čámský, který se dlouhodobě věnuje problematice Brd a jeho dalšího rozvoje. Schůzku moderoval a diskusi řídil vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Příbram Petr Walenka.

Zástupci Ministerstva obrany (MO) připomněli základní důvody, proč se vojenský újezd ruší a jak jsou navrhovaným zákonem řešeny základní otázky a problémy přechodu území a jeho obyvatel do civilní správy. Ohradili se proti nařčení, že MO v minulosti poskytlo nepřesné nebo dokonce nepravdivé informace a naopak potvrdili, že veškeré relevantní informace, které byly dotčeným obcím, institucím i soukromým osobám poskytnuty, byly maximálně objektivní, pravdivé a pro potřebná jednání a rozhodování plně dostačující. „Myslím si, že je velmi důležité, aby i teď, po komunálních volbách, jsme opět zavedli diskusi o rušení vojenského prostoru Brdy. Chtěl bych připomenout, že v tomto případě se nejedná pouze o Vojenský újezd Brdy, jedná se o optimalizaci všech vojenských újezdů, které má resort Ministerstva obrany ČR ve svém vlastnictví na území České republiky. Hlavní důvody optimalizace jsou ekonomické. Poté, co jsme si udělali analýzu, vyplynulo z ní, že Česká republika má největší počet vojenských újezdů na jednoho vojáka v rámci NATO. Nejenom počet újezdů, ale i rozlohou se řadíme mezi státy, které mají třikrát tolik vojenských újezdů, než mají ostatní státy kolem nás a to včetně Velké Británie,“ vysvětloval Bohuslav Dvořák.

Přítomní odborníci z Ministerstva životního prostředí (MŽP) a AOPK podrobně popsali, jakým způsobem bude CHKO fungovat, na jaké fenomény se zaměří ochrana a péče o přírodu v Brdech a informovali také o tom, že i návrh na vyhlášení CHKO Brdy se nachází ve finálním stádiu, kdy proběhlo řádné připomínkové řízení a je prakticky připraven k předložení a projednání Legislativní radou vlády.

Starosta Příbrami Vařeka přítomné informoval, že nové vedení města a správní obvod ORP Příbram respektuje záměr zrušit Vojenský újezd Brdy a vyhlásit zde CHKO. Tento postoj prezentovala obě koaliční politická uskupení ve svých volebních programech.

S existencí CHKO také město spojuje pravděpodobný významný nárůst turismu v regionu a s ním i vznik nových pracovních příležitostí, které pomohou řešit problém vysoké nezaměstnanosti.

Příbram má zájem o umístění sídla Správy CHKO na svém území a nabízí k tomu prostory. „Prostudoval jsem návrh zákona, kterým se ruší VÚ Brdy, zákon o ochraně přírody a krajiny i návrh CHKO Brdy a musím konstatovat, že tato legislativní kombinace mne přesvědčuje, že o přírodu a krajinu v Brdech bude postaráno neskonale lépe, než jak je tomu doposud,“ uvedl Vařeka.

Oba hlavní odpůrci rušení újezdu z řad starostů, Miroslav Mudra, starosta Křešína, a starosta Jinec, Josef Hála, které podpořil i nový starosta Lázu Antonín Kropáč, zopakovali své obavy. Starosta Obecnice, Josef Karas, připomněl i některé ryze praktické problémy, které mohou přechodem území do civilní správy vzniknout a jejichž řešení bude nutné (např. otázka požární ochrany, šetrného hospodaření v lesích, správy a údržby komunikací nebo pořízení nové územně plánovací dokumentace).  

Senátor Burian vyjádřil přesvědčení, že celá problematika je nepřiměřeně a nevhodně zpolitizovaná, což znesnadňuje komunikaci i věcná, efektivní a spravedlivá řešení. Za podstatné považuje, že MO vojenský újezd v Brdech nepotřebuje a nechce jej. Prý chápe obavy některých starostů z nové a nevyzkoušené situace, ale za zásadní je nutné považovat stanovisko ministerstva obrany. Má v úmyslu o věci získat další podrobnější informace a jednat o tom i se starosty podbrdských obcí, aby získal přesnější a hlubší vhled do celé záležitosti.

Ve středu 19. listopadu odpoledne by měl Příbram navštívit ministr obrany Martin Stropnický, diskutovat se bude i téma vojenského újezdu.

red
 

Fotogalerie: Starostové diskutovali o budoucnosti brdského újezdu (FOTOGALERIE)

Tato fotogalerie je prázdná.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.