textařské a redakční služby

SOŠ Dubno je první ve Středočeském kraji (PR)

09.02.2015 10:26

SOŠ a SOU Dubno se stala první střední školou ve Středočeském kraji, která nabízí od září 2015 vzdělání v oboru Bezpečnostně právní činnost. Obor je určen pro chlapce a dívky. Má uplatnění především v bezpečnostních sborech a složkách, popřípadě ve veřejné správě a samosprávě. Absolventi mohou samozřejmě dále pokračovat ve studiu na podobně zaměřených vysokých školách.

Výukou nového oboru Bezpečnostně právní činnost navazujeme na několikaletou zkušenost s výukou oboru vzdělání Bezpečnostní služby (nástavbové studium). Žákům ze základních škol nabízíme nadstandardní materiální, technické a personální zázemí. Využíváme a dále rozvíjíme spolupráci s důležitými sociálními partnery, tj. městem Příbram, Policií ČR, Vězeňskou službou a Vysokou školou evropských a regionálních studií.

Hlavními odbornými předměty v učebním plánu oboru jsou Právo, Bezpečnostní činnost, Kriminologie a kriminalistika, Psychologie a pedagogika, Tělesná výchova a příprava, Veřejná správa a samospráva, Administrativní činnosti. Odborná způsobilost získaná studiem výše uvedených předmětů bude ještě ve vyšších ročnících doplněna o profilové zaměření naší školy, a to specializaci v oblasti Zabezpečovacích systémů.

Úspěšným zakončením studia získá absolvent oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost střední vzdělání s maturitní zkouškou. Získané vzdělání umožní absolventu oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů. Například v Příbrami může absolvent oboru pokračovat studiem ve vzdělávacím a konzultačním středisku Vysoké školy evropských regionálních studií, která nabízí zájemcům bakalářský program Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě.

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Své uplatnění nalezne zejména v bezpečnostních sborech, a to na pozicích jako bezpečnostní pracovník, příslušník Policie ČR, strážník obecní policie, celník, příslušník Vězeňské služby ČR, tj. vězeňské nebo justiční stráže. Dalšími oblastmi možného uplatnění jsou např. veřejná správa (státní správa a samospráva), odbory ochrany velkých podniků, bank, pojišťoven, složky Integrovaného záchranného systému. Konkrétně v našem regionu může absolvent najít uplatnění jako strážník městské policie, příslušník Policie ČR, příslušník vězeňské služby nebo justiční stráže. Dále může pracovat jako zaměstnanec městských nebo krajských úřadů.

Podrobnější informace o oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost a zkušenostech z výuky nástavbového studia Bezpečností služby se můžete dozvědět na webových stránkách školy www.dubno.cz.


komerční prezentace

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.