textařské a redakční služby

Sídliště Křižáky: Beseda s občany proběhne 22. září

21.09.2015 06:28

Příbram (Příbramsko) - Beseda s občany města Příbrami, která se bude tematicky věnovat vylepšení společenského, kulturního a životního prostředí veřejného prostoru na příbramském sídlišti Křižáky, se uskuteční v úterý 22. září od 18.00 v Estrádním sále Divadla Antonína Dvořáka.

„Již v průběhu července jsme oslovili občany našeho města o vyplnění dotazníku, kterým byla odstartována příprava revitalizace veřejných prostranství Sídliště Křižáky,“ uvedl v souvislosti s besedou starosta města Příbrami Jindřich Vařeka. Na besedě budou oznámeny výsledky dotazníkového šetření a bude se o nich také diskutovat.

„Cílem našeho snažení je kultivovat a oživit veřejná prostranství, protože jsme si vědomi, že jejich kvalitní řešení je velice důležité pro kvalitu života obyvatel,“ doplnil starostu architekt Jaroslav Malý, vedoucí oddělení rozvoje města.

 „Dotazníkového šetření se zúčastnilo nebývale velké množství respondentů, kteří reprezentují především starousedlíky a obyvatelky daného sídliště. Relativně velkou skupinou jsou lidé, kteří zde pracují,“ přibližuje výsledky architekt Malý a dodává, že nejproblematičtější pro obyvatele je především sociální situace na sídlišti: „Mají obavy z lidí, kteří na veřejnosti popíjejí alkohol, ale také z dalších specifických sociálních skupin jako jsou lidé zneužívající další omamné látky, bezdomovci či menšiny. Obecně je problém především v tom, že se zdržují ve veřejných prostorách sídliště.“

Připravovaný projekt revitalizace území nespočívá podle architekta pouze ve zkvalitnění dopravního řešení, technického stavu či funkčnosti prostředí. Cílem je dosáhnout zvýšení pobytové kvality veřejného prostoru, míst pro zastavení a pobývání jeho uživatelů tak, aby byl na sídlišti vyvážený poměr klidných míst pro relaxaci, a také živých míst pro společenské děje. Cílem je zvýšení kvality pohybu chodců, jejich bezpečnost, svoboda, efektivnost a bohatost na kvalitní smyslové a poznávací vjemy. „Podmínkou je celková kvalita řešení za použití kvalitních trvalých materiálů a detailů,“ zdůrazňuje Jaroslav Malý.

Z dotazníkového šetření také vyplývá, že pro drtivou většinu dotázaných slouží veřejná prostranství jako prostor k parkování, ale přesto by budoucí podoba veřejných prostranství měla být především zona s vyváženým poměrem ploch pro parkování, setkávání, trávení volného času a zeleně. Architekt Malý dále uvedl: „Následovat bude tvorba pocitových map a workshopy, proběhnou také veřejná projednání konkrétních návrhů a další aktivity pro veřejnost.“

TZ města Příbram
Názory obsažené v příspěvku nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.