textařské a redakční služby

Rok 2014 v Příbrami: Konec jedné etapy (KOMENTÁŘ)

01.01.2015 12:13

Příbram má za sebou rok velkého zvratu ve veřejném životě, který dává velké přísliby do budoucna. Změna, kterou zpečetily říjnové komunální volby, byla nastartována už před několika lety. Lze ji označit jako emancipaci části příbramské veřejnosti. Za posledních pár let uskutečnila velký skok ve smyslu veřejné debaty, zdravé kritičnosti, osobní angažovanosti a zájmu o okolní dění. Vše akcelerovaly elektronická média a sociální sítě, které se staly jednoduše dostupnými prostředky pro komunikaci názorů a zájmů.

Za klíčové lze považovat to, že v Příbrami postupně upadal monopol na interpretaci událostí, který ještě před nedávnou dobou držela pevně radnice a s ní spřízněná média. Před lety to fungovalo tak, že zejména sami politici (a ještě spíše jen několik jednotlivců) vykládali význam určité události. V současném světě a při platné legislativě jsou informace velmi dobře dostupné (snad poslední krok může spočívat v povinném zveřejňování smluv na internetu či dokumentů institucí, jež nepodléhají zvláštnímu režimu například z důvodu ochrany práv jednotlivce). Nejdůležitější ale zůstává výklad toho, co vlastně informace znamená v určitém kontextu, a objasňování vzájemných vazeb. Výsledek zmiňované emancipace spočívá v tom, že paleta názorů je dnes mnohem rozmanitější, debata poučenější, snahy o ovlivňování veřejnosti obtížnější a oslabil se vliv článků, které rozhodovaly o zveřejnění informací (šéfredaktoři, vedení radnice, příspěvkových organizací apod.).

Nynější koalice na příbramské radnici není rozhodně všespásná. Jistě učiní rozhodnutí, která budou napříště zpochybněna nebo rovnou označena za nesprávná. Klíčové ovšem je, aby ctila zásadu otevřenosti a její zástupci měli schopnost sebereflexe, netutlali problémy (ale naopak je nabídli k veřejné diskusi) a své fungování považovali za službu veřejnosti, a nikoliv jen jako zdroj příjmu, příležitost pro získávání nadstandardních informací pro sebe a kamarády a budování předpolí pro další volby. Předchozí koalice měla za sebou mnoho škraloupů, ale volby „projela“ mj. i kvůli uzavřenosti (nelze v této souvislosti nevzpomenout někdejšího radního Martina Poulíčka, o němž si lze myslet cokoliv, ale do doby, než se objevily jeho problémy, mu nešlo upřít snahu být otevřený a vysvětlovat – i když zájmy někoho jiného).  

Nejlepší propaganda je pravda, zní název jedné zajímavé knihy. Filosofové a jazykoví teoretici by nejspíš zpochybnili samo označení pravda, protože pravda ve společenském a politickém životě pravděpodobně není. Název knihy by spíše měl znít Nejlepší propaganda je otevřenost. Pokud současné politické vedení radnice dokáže v Příbrami budovat atmosféru přímosti, otevřenosti či poctivosti, může udělat mnoho dobrého pro toto město, teď i do budoucna. Část lidí, která stále žije v zajetí myšlenek typu „silnější bere vše“; „politika je svinstvo“; „oni si to vždycky nějak udělají pro sebe“; „potřebujeme silného vůdce“ či „všichni kradou a tahle společnost nestojí za nic“, možná změní svůj postoj. Pozitivní, současně ale i zdravě kritický, pohled na okolní dění, posiluje společenskou soudržnost, činorodost a nakonec i osobní radost. Přejme si tedy, aby rok 2014 byl v naznačeném ohledu opravdu přelomový.

sdb
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.