textařské a redakční služby

Řihák: Povodňové škody budou v kraji odstraněny do konce roku

19.04.2014 18:17

Čas běží neúprosně. Od červnových povodní loňského roku již uběhlo plných deset měsíců a vedení kraje si je dobře vědomo toho, že následky velké vody stále trápí středočeské řidiče. Že je nebaví jezdit po objížďkách, které zbytečně jízdu po kraji prodlužují.Bohužel nám opravy ztížila byť mírná, ale přesto probíhající zima. A také musela v souladu se zákonem proběhnout řada výběrových řízení na zhotovitele oprav poškozených silnic a mostů. Zbývalo jediné, podniknout vše pro to, abychom co nejvíce zkrátili dobu zúřadování výběrových řízení a aby se opravy rozběhly po zimě zcela naplno.

I tak již můžeme občanům složit účet toho, co Středočeský kraj na svých poškozených silnicích druhé a třetí třídy udělal. Připomeňme si, že škody na dopravní infrastruktuře se po loňských červnových povodních vyšplhaly na 1,2 miliardy korun. Poškozeno bylo 580 silnic včetně opěrných zdí a propustků i 240 mostů. Z toho 40 je nutno kompletně zbourat a postavit znovu. Kraj proto tehdy začal okamžitě jednat se Státním fondem dopravní infrastruktury. Díky tomu jsme získali ze státního rozpočtu na opravy komunikací více než 1 miliardu korun. Středočeský kraj za svého rozpočtu navíc na opravy po povodních přispívá podílem ve výši 155,4 milionů korun. A podle našich předpokladů by tato celková částka měla na odstranění všech povodňových škod vzniklých na krajské silniční síti stačit.

Do konce loňského roku se nám podařilo dokončit opravy již za 515 milionů korun, tedy více než polovina. Zejména to byly opravy poškozeného silničního odvodnění a silničních těles. Dokončeno či rozestavěno bylo i 571 rekonstrukcí silnic  a 181 mostů, z toho jedna kompletní přestavba. U stavebně náročnějších staveb, jako jsou zničené mostní objekty, opěrné zdi, sesuvy silničních náspů, probíhá náročnější stavební příprava. Je zadávána a zpracovávána projektová dokumentace a pokračují stavební řízení k vydání stavebních povolení. Stavební práce po skončeném zimním období mnohde již začaly naplno. Jsem přesvědčen o tom, že nedojde-li k nepředvídaným okolnostem při zadávání a povolování těchto náročnějších stavebních prací, pak všechny povodňové škody budou v kraji odstraněny do konce roku.

Josef Řihák, hejtman Středočeského krajeDiskusní téma: Řihák: Povodňové škody budou v kraji odstraněny do konce roku

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.