textařské a redakční služby

Rada města Příbrami dočasně jmenovala nového ředitele Pečovatelské služby

20.02.2015 11:01

Rada města Příbrami na svém posledním jednání dočasně jmenovala do funkce ředitele Pečovatelské služby Dušana Strakulu. Ten nahradí Janu Pelikánovou, zástupkyni ředitele Pečovatelské služby, která byla v listopadu minulého roku pověřena vedením Pečovatelské služby poté, co byl odvolán z postu ředitele Ivan Šedivý.

Důvodem jmenování Dušana Strakuly je aktuální nepříznivá situace v této příspěvkové organizaci města. Poslední dobou přicházely na radnici konkrétní a závažné stížnosti klientů Pečovatelské služby zejména na kvalitu poskytovaných služeb a chování personálu. Nový ředitel chce tuto momentální nepříznivou situaci v příspěvkové organizaci města vyřešit a zároveň bude mít za úkol připravit a realizovat společně s ostatními pracovníky jednotlivých dotčených oddělení záměr zřízení Centra zdravotních a sociálních služeb.

„Rada města již 10. února svým usnesením pověřila mne, jako starostu města, prošetřit postupy personálu při poskytování sociálních a zdravotních služeb v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbrami z pohledu naplňování legislativních požadavků, interních předpisů zřizovatele, interních předpisů Pečovatelské služby města Příbram, včetně dodržování standardů kvality sociálních služeb,“ uvedl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že se tak stalo na základě poměrně závažných stížností některých klientů a že za této situace bylo nutné jednat bezodkladně.

„Jana Pelikánová, dočasně pověřená vedením Pečovatelské služby, nemohla a ani nemůže jako ekonomka z časových ani jiných důvodů tyto aktuální problémy řešit,“ vysvětluje důvody nutné změny starosta města a dodává, že nový ředitel Pečovatelské služby byl vedením této organizace pověřen pouze dočasně a to do 30. 6. 2015: „Nový ředitel dostal dílčí úkol za jasně definovaných podmínek a to jak časových, tak pracovních. V období do konce června má jasné, předem určené organizační a manažerské úkoly,“ vysvětluje tuto situaci starosta.

Dušan Strakula (39 let) má ve svém profesním životě za sebou 17 let praxe ve firemním managementu, má bakalářské vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou z pedagogiky a psychologie a letos dokončuje v magisterském programu studium speciální pedagogiky na Universitě Jana Amose Komenského v Praze. Po změně vedení příbramské radnice zajišťoval v posledních měsících analytické a optimalizační práce Městského úřadu v Příbrami.

„Od Dušana Strakuly očekávám, že jako dočasně jmenovaný ředitel zkoordinuje všechny činnosti v této příspěvkové organizaci města a to nejen po personální stránce. Jsem přesvědčen, že má  výborné manažerské předpoklady a dlouholeté zkušenosti k tomu, aby v následujících měsících vedl Pečovatelskou službu města Příbrami na vysoce profesionální úrovni, a že zároveň připraví podmínky pro hladký vznik nového Centra,“ uvedl dále starosta Jindřich Vařeka a dodává, že v rámci období jeho dočasného jmenování bude vyhlášeno výběrové řízení na ředitele Centra zdravotních a sociálních služeb města Příbrami, které by mělo začít fungovat od 1. července 2015, a také výběrová řízení na vedoucí jednotlivých středisek, která budou v rámci tohoto jednoho centra.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí města Příbram

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.