textařské a redakční služby

Malé zamyšlení o velkých cílech (NÁZOR)

10.09.2014 07:14

Schránka mi začíná pomalu přetékat tiskovinami, které skrytě či otevřeně upozorňují na blížící se komunální volby. Začala jsem se tedy pídit po volebních programech, na které hodlají lákat voličské hlasy jednotlivé politické strany či uskupení kandidující v Příbrami.

Na první pohled není mezi volebními programy žádný velký rozdíl. Ať politické strany levice, středu či pravice či volební uskupení osobností či hnutí chtějí bez výjimky jen samé dobro pro Příbramáky, hodlají, samozřejmě po svém zvolení, zlepšovat, prohlubovat, podněcovat, iniciovat, měnit, pečovat, rozvíjet., prostě vyvíjet činnost pro opečovávání Příbramáků, jejich životního prostředí, pracovního uplatnění.

Jedovatější volič si nepochybně položí otázku, jak budou v povolebním období vypadat výsledky takové propříbramské aktivity. Zda prohlubováním je myšlena další sabotáž dopravní situace v Příbrami, eventuálně prohlubování příkopů před vchody nebohých obyvatel ulic postižených rekonstrukcí, péčí o zeleň další zarůstání hřbitova trávou a pampeliškami, že by i zarytý či i možná pohřbený ochránce přírody vzdychal blahem nad tím, jak se pečuje o vznik nečekaného pralesa, zda podporou sportu a mládeže je míněno uzavření bazénu v době letních prázdnin, zda podporou místních podnikatelů je míněno to, že zakázky pro město budou provádět firmy kdovíodkud, jen z Příbrami ne, zda hledáním nejvýhodnějších variant zpeněžení majetku města je míněn takový způsob, který plní náměstí spokojenými občany a posléze rubriku Krimizprávy, zda péčí o lidi bez přístřeší je další tolerování žebráků na parkovištích supermarketů a jejich dýchánky u kontejnerů.

Volič uvážlivější by se měl zamyslet nad tím, kdo se podobnými předvolebními prohlášeními zaštiťuje. Zda je to ten, kdo už nějakou dobu stojí u příbramského kormidla či vesla, kdo tahá za nitky chodu města. V takovém případě je nutné se zamyslet nad tím, z jakého důvodu už tedy své bohulibé cíle nerealizoval, co mu bránilo při řízení města jednat tak, jak to nyní formuluje ve volebním programu.

Stejně tak je nutné se ptát, proč zdravotní č sociální péči o občany nezlepšil ten, kdo tuto činnost jako svou profesi řadu let vykonává, proč k tomu potřebuje předvolební hesla. A proč ji do této doby vykonával tak, že se to musí nyní zlepšit.

Zlepšujme proto, prohlubujme, ale hlavně mysleme. Nad tím, kdo vlastně je na kandidátní listině a co každý z nich dělal do současné doby. Zda výsledky toho, co každý z kandidátů udělal, jsou výsledky jeho vlastní práce nebo stranického sekretariátu. Přemýšlejme o tom, zda chceme dál v Příbrami mít vše při starém, nebo zda se skutečně pokusíme řídit město jinak, tak, aby město respektovalo potřeby svých občanů. Zda chceme, aby se naše prostředky investovaly ve prospěch lidí ve městě žijících, aby se jim tady žilo lépe. Aby se sem vrátil úsměv.


Obsah příspěvku nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Dagmar Říhová, kandidátka Šance pro Příbram

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.