textařské a redakční služby

Průzkum: Za nejhorší dárky jsou považovány poukázky, erotické prádlo a přípravky na hubnutí

13.12.2014 10:57

Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě za to Pánbůh potrestá. Slavný výrok Járy Cimrmana by se dal vztáhnout na značnou část české populace. Nevěřící Češi totiž nedají o Vánocích dopustit na Ježíška.
>
Přestože většina Čechů je bez vyznání, neohroženým králem tradičních křesťanských svátků je pro téměř dvě třetiny domácí populace Ježíšek. Santa Claus ani Děda Mráz přitom nejsou pro krále českých Vánoc Ježíška žádnou konkurencí. Jak ukázal aktuální průzkum společnosti SANEP, Ježíšek bude na Štědrý večer nadělovat dárky 64,7 % českým domácnostem. Oproti tomu hojně reklamně a produktově propagovaný Santa Claus, pak o letošních Vánocích nadělí dárky 0,5 % českým rodinám a Děda Mráz 0,3 % veřejnosti.

Jak dále ukázalo šetření společnosti SANEP částku do výše 1000 korun hodlá investovat do vánočních dárků 10,4 % respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace. Částku od 1000 do 3000 korun pak míní utratit 26,9 % dotázaných a částku ve výši od 3000 do 5000 korun 23,5 % dotázaných. Finanční obnos ve výši od 5000 do 10.000 korun pak hodlá vydat 17,6 % dotázaných a obnos přesahující částku 10.000 korun 9,2 % respondentů. Na vánoční dárky pak nemá žádné finanční prostředky 4,3 % dotázaných.

Za nejlepší dárek pod vánočním stromkem považuje 9,2 % dotázaných knihu a 8,9 % veřejnosti pak drobnost z lásky. Nejlepším dárkem pro 7,1 % dotázaných je ten, o nějž si sami řeknou. Nicméně každého dárku si váží 42,7 % dotázaných.

Naopak za nejméně žádaný nebo spíše nevhodný dárek považuje 9,8 % dotázaných poukázku na adrenalinový zážitek. Nevhodné je coby vánoční dárek i erotické prádlo či erotické pomůcky, a to z pohledu 8,6 % respondentů. Jako nejhorší dárek pod stromečkem je podle názoru 7,5 % veřejnosti prostředek na hubnutí. V žebříčku nejhorších vánočních dárků následují alkohol (6,2 %), ponožky a jiné běžné spodní prádlo (5,5 %) či věci do domácnosti (3,1 %).

Vánoční svátky vnímá i přes předvánoční shon jako období klidu a pohody 30,2 % veřejnosti. Jako radost pro děti pak představují Vánoce pro 16,2 % dotázaných. Tradiční křesťanské hodnoty a symboliky oslavuje o vánočních svátcích 16,1 % dotázaných. Pro 13,8 % respondentů pak představují Vánoce příležitost k rodinnému setkání. Ovšem pouze jako chaos a stres vnímá Vánoce 11,5 % dotázaných a jako nákupy dárků a předvánoční shon 8,5 % respondentů.

Kvůli nákupu vánočních dárků je ochotno se zadlužit v souhrnu 3,1 % dotázaných. Což je o procento více než v minulém roce. Větší finanční prostředky na pořízení vánočních dárků hodlá oproti loňskému roku vynaložit 15 % dotázaných.

Jakkoli je zřejmé, že si jednoznačná většina domácí populace spojuje vánoční svátky s Ježíškem v souhrnu 81,8 % veřejnosti se domnívá, že Vánoce jsou již spíše komerční událostí než právě křesťanským svátkem. K tomuto většinovému názoru nepochybně přispívá obchodně konzumní předvánoční atmosféra, která jednoznačně převyšuje onu duchovní rovinu.

Oblíbené slevy u českých zákazníků budou v zorném poli i při nákupu spotřebního zboží v povánočních slevách, které hodlá letos využít v souhrnu 44 % veřejnosti. Tíživá ekonomická situace velké části českých rodin se však podepíše i na letošních Vánocích, v nichž hodlá na všem, co k těmto svátkům patří šetřit 20,5 % veřejnosti. Na sobě pak bude šetřit 16 % dotázaných a na dárcích pro příbuzné 4 % respondentů. Naopak šetřit nebude 29,1 % dotázaných.

V porovnání s minulým rokem se názory veřejnosti v jednotlivých otázkách zásadně neliší. Za pozornost však stojí narůstající trend obliby Ježíška oproti jeho zahraničním konkurentům, který jednoznačně poukazuje na ztotožnění se s tradičními prvky české křesťanské kultury.

Mírný nárůst je rovněž patrný v případě počtu dotázaných, kteří jsou ochotni se pro nákup vánočních dárků zadlužit. Stejně tak narostl i počet dotázaných, kteří uvedli, že letos utratí za vánoční dárky více než v roce 2013. Na druhé straně mírně vzrostl počet respondentů, kteří uvedli, že na dárky nemají letos finanční prostředky. Tyto hodnoty na jedné straně poukazují na skutečnost, že široká veřejnost pozitivně reaguje na relativní politickou i ekonomickou stabilitu a nebojí se vynaložit na nákup dárků více peněz. Ovšem na druhé straně je rovněž i z dalších průzkumů patrné, že se zvyšuje počet lidí, kteří mají finanční problémy a ocitají se na hranici chudoby.

Zhruba na stejné úrovni zůstává vnímání nejhorších a nejlepších dárků, kdy nejviditelnější změnou je, že letos vnímá finanční prostředky jako nejlepší dárek viditelně menší počet dotázaných, než tomu bylo minulý rok, což může souviset s celkovým vnímání Vánočních svátků. Ty však i nadále drtivá většina dotázaných vnímá letos stejně jako loni jako především komerční hody obchodníků, než tradiční křesťanský svátek. Dalo by se tak říci, že i přesto, že bychom chtěli vnímat Vánoční svátky jako poklidné svátky, kdy se sejdeme v rodinném kruhu a užijeme si pohodu a klid, a Ježíšek nám nadělí symbolické dárky, coby projev lásky, stejně většina domácí populace podléhá stresu v podobě honby za dárky a snaze po materiálním uspokojení svých dětí a blízkých.

Exkluzivní průzkum byl proveden ve dnech 2. – 9. prosince 2014 na vybrané skupině 7395 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18–69 let.

red

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.