textařské a redakční služby

Projekt zlepšuje ochranu ohrožených dětí na Příbramsku

15.12.2014 12:16

Město Příbram, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Příbram, realizuje projekt nazvaný Zvýšení kvality poskytování sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu Příbram.

Do projektu jsou zapojeni všichni sociální pracovníci a kurátoři vykonávající činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Uběhlo více než půl roku od počátku realizace projektu.  Přicházíme proto s informacemi o jeho naplňování, respektive o plnění jednotlivých aktivit.

V souvislosti s projektem byly přijaty do pracovního procesu dvě nové sociální pracovnice, které posílily tým pracovníků OSPOD. Pro jejich řádný výkon práce bylo zakoupeno i nezbytné materiálně-technické vybavení. Zakoupením dalších 36 odborných titulů a knih pro všechny pracovníky odboru byly posíleny podmínky pro zvyšování jejich odborné kvalifikace, kompetencí a ostatní profesní vzdělávání.

Od června 2014 pracovníci OSPOD absolvovali sedm akreditovaných vzdělávacích kurzů z celkového počtu dvanácti plánovaných na celé období projektu.

Podle určeného harmonogramu se realizují skupinové supervize pro pracovníky OSPOD. V rámci aktivity „Nastavení spolupráce s navazujícími subjekty SPOD“, se v září uskutečnil tzv. kulatý stůl, který byl určen pro spolupracující odbornou veřejnost se zaměřením na nové postupy a kompetence pracovníků při práci s ohroženým dítětem a jeho rodinou.

Účastníkům setkání byl mj. předložen informační materiál, který popisuje způsob zabezpečení pracovní pohotovosti při poskytování pomoci ohroženým dětem, pravomoci sociálních pracovníků při součinnosti s orgány činnými v trestním řízení a postup při podávání návrhu na nařízení předběžného opatření při řešení problematiky nezletilého dítěte, které se ocitlo v ohrožení života nebo je vážně narušen jeho další zdravý vývoj.

Zároveň účastníci obdrželi leták, který obsahuje kontakty na všechny pracovníky OSPOD i na úzce spolupracující organizace.  Oba tyto materiály a ostatní informace (nejen) k projektu je možné nalézt na webové stránce Odboru SVaZ, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Příbram.

Ukončení a vyhodnocení projektu je plánováno v květnu 2015. O dalším naplňování podmínek projektu i plnění stanovených úkolů budeme průběžně veřejnost informovat.

Redakční titulek.
Robert Dikan, vedoucí OSVaZ

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.