textařské a redakční služby

Probuďte se, páni politici! (NÁZOR)

14.03.2014 16:07

Pan Poulíček, člen rady města za ČSSD, se na těchto stránkách zamýšlí nad budoucností Vojenského újezdu Brdy. Jako hasič má obavy, kdo bude ve zrušeném újezdu hasit požáry, a zřejmě jako občan má pocit, že se s rušením újezdu velmi spěchá – a že ten na to není připraven. A připravena na to asi není i veřejnost. Myslím, že více, jak názory radního, hasiče a občana, zde čteme především názor politika – člena strany, jejíž příbramská pobočka se vyjádřila proti úmyslu VÚ Brdy zrušit a (nejen) jejíž členové v tomto smyslu vynakládají veliké úsilí, aby jakoukoli cestou tomuto záměru zabránili.Rád bych k tomu vyjádřil několik poznámek:
1) Mnozí význační členové příbramské ČSSD, ale i někteří podbrdští starostové (zejména z Příbramska) se ve svých vyjádřeních obávají o osud přírody v Brdech, až je opustí armáda. (Armáda je zdaleka neopouští – v Jincích zůstane vojenská posádka a té bude sloužit k výcviku ještě 560 hektarů z toho rušeného újezdu – tedy asi celá jeho čtvrtina. K tomu další objekt v údolí Rezerva si hodlá armáda také ponechat a využívat jej.)

Obavy o osud přírody v Brdech mi z úst těch, z nichž se nyní ozývají, znějí poněkud falešně. Především – ti lidé o té přírodě většinou vůbec nic nevědí a její stav v Brdech jim evidentně vůbec není znám. Kdyby jej znali a na té přírodě jim tak velmi záleželo, měli už téměř před 20 lety svůj hlas zvednout proti zahájení intenzivní, bezohledné těžby dřeva, umělému vysoušení rašelinišť a mokřadů a poškozování kvality vody intenzivním chovem ryb, které tehdy zahájil podnik VLS, s. p., a doposud tak s nezmenšeným úsilím činí. Místo toho se tito lidé většinou neopomenou zúčastnit nejrůznějších trachtací, tímto podnikem pořádaných, včetně výlovů Padrťských rybníků. Tedy právě na místě, kde dochází k největšímu a nejviditelnějšímu poškozování té brdské přírody. To ale tito lidé nevidí, zato asi vidí něco jiného…

Ono to naopak vypadá, že těmto lidem jde – spolu s vedením podniku VLS, s. p., hlavně o to, zabránit vzniku CHKO Brdy, která by ten podnik donutila chovat se k přírodě šetrně, neničit ji a citlivě v ní hospodařit. A možná, že jim jde i o ztrátu některých svých „výsad“, pokud jde o vstup do VÚ Brdy a jeho využívání, které v dotyčných možná vzbuzuje zdání vlastní výjimečnosti, možná jim přináší i nějaké hmotné výhody, co já vím…

Právě CHKO je určena k ochraně a péči o přírodu. Je k tomu vybavena i patřičnými kompetencemi, odborným personálem i materiálním zabezpečením. Z toho asi mají někteří lidé veliký strach.

2) Požáry zpravidla hasí hasiči – dobrovolní i profesionální. Tady i kdekoli jinde v této republice. Samozřejmě je tomu tak i v již zrušených vojenských újezdech Ralsko, Mladá a Dobrá Voda. Nikde s tím nejsou žádné problémy – a ve všech těchto bývalých vojenských újezdech je nemalé množství cvičné munice z doby jejich využívání – a tu a tam i nějaká ta zapomenutá a nevybuchlá munice ostrá. Ta se ostatně nachází na celém území naší republiky a nemine týden, aby někde nebyl hlášen její nález a následná likvidace. Je přirozené, že ve vojenském újezdu je takový nález pravděpodobnější – i v tom zrušeném. Ministerstvo obrany na sebe bere závazek zajistit takovou úroveň pyrotechnické očisty toho území, aby umožňovala bezpečný vstup a pohyb návštěvníků – do doby, než bude újezd zrušen a zpřístupněn. Řekl bych, že si pan Poulíček dělá zbytečné starosti – za věci, za něž nenese zodpovědnost. Kéž by byli politici stejně úzkostliví tam, kde tu odpovědnost mají.

V té souvislosti nemohu než připomenout „obavy“ některých místních i vrcholných politiků o účinnost zákonných opatření – v našem konkrétním případě o funkčnost CHKO. To je tedy paradox – tito politici, jejichž úkolem je dát zemi kvalitní zákony i nadat příslušné orgány k tomu, aby zajistily jejich vymahatelnost, pochybují, že jsou oni sami toho schopni. Sami si nevěří a o kvalitě své práce dokonce i takto veřejně pochybují. To je opravdu smutné – a tito politici by si tedy měli položit otázku, zda by svá místa neměli uvolnit těm, kteří budou – na rozdíl od nich – pracovat dobře.3) A otázka spěchu při rušení újezdu? O čem to vlastně pan Poulíček mluví? Leda, že by se včera probudil ze snu a najednou mu rušení újezdu připadá nějak moc „nakvap“. Jenže ono není. O tom, že se VÚ Brdy zruší, se začalo hovořit už v roce 1991. A jakkoli se tato věc jevila v různých obdobích různě naléhavou, bylo pro ty, kteří se o věci veřejné zajímají (a to by politici především měli) zřejmé, že k tomuto vyústění se vývoj postupně přibližuje. Že VÚ Brdy tu nebude věčně. (Ono ani naše spojenectví se Sovětským svazem nebylo na věčné časy, i když se to tvrdilo, vážení). A že se bude újezd v Brdech rušit, si už švitořili i vrabci na střeše (a nejen ti, kteří se o věc zajímali) už od roku 2010. V dubnu 2011 pak už samo ministerstvo obrany záměr zrušit VÚ Brdy jasně a oficiálně oznámilo. Píše se rok 2014, újezd má být zrušen k poslednímu prosinci 2015 – to je snad nějaký spěch? Pane Poulíčku, haló, probuďte se!

Obsah příspěvku nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Pavel Čámský, sdružení Brdy-Res publica

Diskusní téma: Probuďte se, páni politici! (NÁZOR)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.