textařské a redakční služby

Probíhající rekonstrukci v Junioru zaplatí nájemce (AKTUALIZOVÁNO)

15.05.2014 17:10

Příbram (Příbramsko) - V Junioru v posledních týdnech proběhly některé rekonstrukční práce. Týkaly se zejména toalet. Současný nájemce, společnost M-Spo, plánuje realizovat další opravy.„Nájemce nás požádal o provedení rekonstrukce, která by měla zahrnovat výměnu toalet, obkladů, dlažby, sanitárního zařízení a celkovou rekonstrukci interiéru a vnitřního vybavení. Cílem těchto prací je zlepšení zázemí tohoto kulturního zařízení,“ řekl příbramský starosta Pavel Pikrt.

Podle žádosti zástupce společnosti Martina Severy chce firma do rekonstrukce vložit 115.000 korun. Práce by měly být hotovy zhruba do dvou měsíců na náklady pronajímatele.

Radní města zároveň schválili také dodatek ke smlouvě o nájmu mezi městem Příbram a nájemníkem v následujícím znění: „Smluvní strany se dohodly, že pokud nájemce provede v předmětu nájmu stavební úpravy bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, nebude mít nárok na náhradu takto vynaložených investic ani na náhradu za zhodnocení předmětu nájmu nebo budovy (pozemku), kde se předmět nájmu nachází. Stejně tak nebude mít nájemce obdobný nárok vůči pronajímateli i v případě, že provede stavební úpravy s jeho souhlasem, avšak bez předchozí dohody o způsobu financování takových úprav.“

sdbDiskusní téma: Probíhající rekonstrukce v Junioru zaplatí pronajímatel

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.