textařské a redakční služby

Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany dokončen

20.10.2015 19:07

Po mnoha letech příprav se obyvatelé města Sedlčan, obce Kosova Hora a osady Solopysky konečně dočkají dostatečného množství kvalitní pitné vody z vodárenské soustavy Želivka. V těchto dnech totiž probíhají poslední dokončovací práce na přepojení systému zásobování obyvatel na nově vybudovaný přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany. Podle předpokládaného harmonogramu prací by od 12. 10. 2015 již měli být všichni obyvatelé zásobeni želivskou vodou.

Dokončení této strategické stavby významně zvýší stabilitu dodávek pitné vody ve městě Sedlčany, Kosově Hoře i osadě Solopysky, a to jak po stránce kvality pitné vody, tak zejména po stránce dostupného množství pitné vody. „Svůj nesporný přínos v tomto směru nově vybudovaný přivaděč prokázal již během letošního suchého léta, kdy ještě před svou kolaudací doslova na poslední chvíli zabránil nedostatku pitné vody ve městě.“ uvedl Jiří Burian, starosta města Sedlčany. Právě nedostatek vody ve stávajících vodních zdrojích a také její nepříznivá kvalita byly důvodem, proč se k výstavbě vodovodního přivaděče z Benešova přikročilo. Dokončení přivaděče pitné vody proto také představuje zásadní přínos pro umožnění dalšího územního a hospodářského rozvoje města Sedlčany i obce Kosova Hora.

„Zmíněné přínosy stavby tak vysoce převýší navýšení ceny vody, ke kterému bude nezbytné od roku 2016 přikročit,“ doplnil Ivan Eis, generální a finanční ředitel 1. SčV.

V návaznosti na přepojení systému zásobování pitnou vodou na dokončený přivaděč dojde k ukončení provozu úpravny vody v Kosově Hoře, která vyráběla pitnou vodu pro sedlčanský vodovod od roku 1971. Jako doplňkový zdroj bude i nadále využíváno stávající prameniště podzemní vody v Solopyskách. Voda z tohoto prameniště se bude po odstranění arsenu a hygienickém zabezpečení mísit s vodou z nového přivaděče ve vodojemu v Sedlčanech.

V této souvislosti tak dojde k částečné změně kvality dodávané pitné vody. Protože voda z původního zdroje i voda z benešovského přivaděče mají svůj původ ve vodě povrchové, nebude změna základních parametrů kvality tak výrazná, kvalita dodávané vody bude však podstatně více stabilní. Obecně se rovněž předpokládá zlepšení pachu či chuti dodávané vody, a to díky moderním technologiím úpravy vody používaným na úpravně vody Želivka. V každém případě bude dodávaná voda pocházet z nejvíce střeženého zdroje pitné vody v české republice, zásobujícího i největší počet obyvatel. V tomto směru lze proto očekávat spolehlivou garanci její kvality.

Pro úplnost uvádíme, že provozem nového přivaděče byla pověřena společnost Městská teplárenská Sedlčany s.r.o. Provozovatelem vodovodů v Sedlčanech, Solopyskách a Kosově Hoře zůstává společnost 1. SčV, která bude i nadále zajišťovat výběr vodného a stočného od odběratelů. Z hlediska smluvních vztahů a komunikace se proto změna v zásobování obyvatel nijak nedotkne.

TZ 1. SčV

 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.