textařské a redakční služby

Příspěvek pana Srnky je snůška nesmyslů (REAKCE)

06.01.2014 14:40

Reaguji na článek pana Vladimíra Srnky (nyní Věci Veřejné, dříve SNK-ED aj.), který napsal pod názvem „Město pro byznys?“, a který je, jak je u tohoto neúspěšného politika zvykem, plný polopravd a nesmyslů.

Vladimír Srnka si ale ve svém nadšení jak zkritizovat město zřejmě nezjistil, podle jakých kritérií hodnotitelská komise soutěže „Město pro byznys“ postupovala. Jedná se totiž o 50 kritérií rozdělených do dvou oblastí.

První oblast pojednává o podnikatelském prostředí, kde se např. hodnotí podíl počtu podnikatelů k počtu obyvatel města, počet právnických osob na 1000 obyvatel, podíl firem s více než 50 zaměstnanci, vzdálenost od dálnice, znečištění ovzduší, počet lékařů a podobně. Jak je vidět i z tohoto neúplného výčtu, existuje v této oblasti celá řada kritérií, která s argumenty pana Srnky zcela nesouvisí. Druhá oblast se zabývá přístupem veřejné správy. Jde např. o schopnost radnice získat dotace, hospodaření radnice a dluhovou službu, test elektronické komunikace, rozsah úředních hodin nebo odborná kompetence úředníků. Čili opět nic z toho, co zmiňuje pan Srnka.

Také pláč pana Srnky, že příbramské firmy nezískávají ve svém městě veřejné zakázky na dodávky zboží a služeb, je sice krásný, ale je, jak se lidově říká, na špatném hrobě. Každý, kdo usiluje o to být někam zvolen, by měl vědět, že přidělování nejrůznějších zakázek podléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek. Je s podivem, že to neví zvláště pak pan Srnka, který pravidelně kandiduje ve volbách za nejrůznější politické strany. Vždyť to byly právě Věci veřejné, v jejichž dresu se pan Srnka naposledy chtěl stát členem příbramského zastupitelstva, které tak vehementně prosazovaly zmíněný zákon v jeho současném platném znění.

I já bych si jako příbramský patriot přál, aby domácí firmy dostávaly zakázky ve svém domovském městě. Jako člen rady a zastupitelstva ale musím důsledně dbát všech platných zákonů. A to i těch špatných, kterým podle mě je právě zákon o zadávání veřejných zakázek vzešlý z dílny pánů Bárty, Babáka, Johna a dalších „véčkařů“ v době jejich svaté války proti korupci.

Na závěr si dovolím malou poznámku. Měli bychom si vážit toho, že naše město Příbram bylo tak dobře vyhodnoceno v celostátní soutěži Město pro byznys. Podobné příspěvky, jaký zveřejnil p. Srnka a jemu podobní kritici, svědčí jen o závisti, nedostatku zdravého patriotismu a ubohosti. Bohužel u nás stále platí, že ten kdo sám nic nedokázal, strašně rád pomlouvá a špiní úspěchy, kterých dosáhli ti lepší.  

Obsah příspěvku nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Martin Poulíček, člen rady města (ČSSD)

Diskusní téma: Příspěvek pana Srnky je snůška nesmyslů (REAKCE)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.