textařské a redakční služby

Příbramští zastupitelé odsouhlasili rozpočet pro rok 2015

25.02.2015 09:39

V pondělí 23. února se od 16.00 konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Příbrami. Jedním ze stěžejních bodů bylo schvalování rozpočtu města na rok 2015. Do této chvíle hospodařilo město v tzv. rozpočtovém provizoriu. Zastupitelé schválili příjmy v celkové výši 632.659.859,17 Kč, na výdajové stránce byla schválena částka 624.763.851,17 Kč.

Další částí návrhu rozpočtu, kterou zastupitelé schválili, je financování v částce 7.896.008,00 Kč. Zastupitelé dále ve svém usnesení zmocnili radu města k provádění rozpočtových změn v maximální výši 5.000.000 Kč, a také správce kapitol rozpočtu města, tj. vedoucích odborů a vedoucích organizačních složek, k provádění rozpočtových změn v maximální výši 50.000,00 Kč v rámci kapitoly či organizační složky.

Návrh rozpočtu města pro tento rok byl nejprve projednán Finančním výborem Zastupitelstva města Příbrami a v půli února také předjednán s těmi zastupiteli města Příbrami, kteří o to projevili zájem.

„Základní přístup rady města je ten, že rozpočet na rok 2015 vychází z rozpočtu roku 2014. Respektuje jeho formální vzhled, respektuje základní myšlenkový obsah. Postupovat jiným způsobem než tak, že budeme respektovat rozpočet roku 2014, by bylo neoprávněné popírání toho, že ten starý rozpočet roku 2014 byl správný a zároveň se domnívám, že přistupovat k rozpočtu 2015 z jiného pohledu by byl hazard,“ vysvětlil radní města Příbrami Václav Dvořák s tím, že návrh rozpočtu respektuje Organizační schéma městského úřadu a jeho organizací tak, jak momentálně platí, a až dojde k organizačním změnám avizovaným na 1. 4. 2015, tak budou provedeny rozpočtové změny.

Václav Dvořák na jednání zastupitelstva také zhodnotil finanční situaci města za poslední čtyři roky: „V roce 2010 jsme na účtu města měli 119 milionů Kč, v roce 2011 zůstatek 47 milionů Kč a ke konci roku 2014 máme na účtu minus 3,5 milionů Kč,“ přednesl na zastupitelstvu alarmující čísla radní Dvořák.

„Prosím, aby se zastupitelé zamysleli: jste ti, kteří jste zodpovědní za to, jak město hospodaří a jak se zdravě či nezdravě vyvíjí, máte být dobrými hospodáři. Domnívám se, že zůstatky peněz, to je ten neagregovanější ekonomický ukazatel, který bychom měli brát v úvahu,“ vyzval k zamyšlení nad stavem městské pokladny přítomné zastupitele radní Dvořák.

„Od doby, kdy jsme měli na účtech 119 milionů, uplynuly čtyři roky. Celkový součet našich úvěrů je 49 milionů. Přirovnal bych to k situaci, kdy jedeme šusem z kopce dolů a brzdíme jenom tím, že rozprodáváme každý rok další a další majetek,“ uvedl k nedobrým výsledkům hospodaření města za poslední čtyři roky starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a radní Dvořák jej doplnil, že v tomto trendu již nové vedení pokračovat nemá v úmyslu: „Rozprodejem majetku si radnice vypomáhat nechce,“ uvedl radní Dvořák.

Starosta Vařeka také připomněl, že na prosincovém jednání zastupitelstva opozice nezvedla ruku pro zvýšení poplatků za odvoz komunálního odpadu:  „Sami jste to tehdy vypočítali, že se poplatek zvýšit má, navrhovala to předchozí rada. Potom jste pro svůj vlastní, původní návrh nezvedli ruku. Na svozu odpadu proděláváme ročně 2,5 milionů korun.  Jedna věc je hlasovat tak trochu natruc a druhá věc je potom nést zodpovědnost za takovéto hlasování,“ připomněl starosta Jindřich Vařeka.

Zastupitelé se při jednání shodli, že je třeba zarazit sestupný trend městského rozpočtu a že je třeba se zamyslet nad možnostmi a příležitostmi, jak do městské pokladny peníze získat.

„Z výše uvedených důvodů proto budou v letošním roce zhruba o třetinu pokráceny granty sportovním organizacím. U kulturních organizací, které jsou součástí města, zůstaly příspěvky na úrovni 2014, zvýšené o povinné navýšení mezd,“ uvedl dále Václav Dvořák a pokračoval: „Uvědomuji si, že krácení pro sportovní kluby dobrá zpráva není. Ale město ve své špatné situaci nemá dobré zprávy pro řadu oblastí, kde nemůže investovat tolik, kolik by chtělo.“ Radní Václav Dvořák také zdůraznil, že město a jeho zastupitelé se musí v první řadě řídit zákonem o obcích a musí respektovat zákon o zachování hmoty: kde není, tam nelze vzít.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí města Příbram

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.