textařské a redakční služby

Příbramští zastupitel projednají koncepci prevence kriminality

07.01.2016 08:12

Příbram (Příbramsko) - V pondělí 18. ledna v 16.00 se v Příbrami uskuteční další jednání městských zastupitelů. Veřejně přístupná schůze proběhne v jednacím sále na náměstí T. G. Masaryka 121. Přenášena bude online na městském kanálu služby YouTube.

Zajímavým bodem pro občany může být projednání koncepce prevence kriminality do roku 2018, vyhlášení nových termínů pro půjčky z FOMu, jednání o zprávě kontrolní komise či diskuse o plnění usnesení městského zastupitelstva.

Program:
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města
2. Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení
3. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2015 do 30.09.2015 včetně plnění usnesení ZM za minulá období
4. Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fondu oprav a modernizace bydlení na území města Příbram) v roce 2016
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za I. pololetí 2015
6. Koncepce prevence kriminality na období 2016-2018
7. Žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 102 o bezplatný převod pozemku pod domem
8. Záměr výkupu pozemků v k. ú. Příbram, Brod u Příbramě, Kozičín, Lazec, Zavržice, Zdaboř, Žežice
9. Žádost o prodej pozemků v katastrálním území Lazec
10. Žádost o prodej částí pozemků pod trafostanicemi v k. ú. Příbram, Březové Hory a Zdaboř
11. Bezúplatný převod pozemků p. č. 4233/119, p. č. 4233/121, p. č. 4246/95, p. č. 4246/109,
p. č. 4246/110, p. č. 4501/11, p. č. 4514/1 vše k. ú. Příbram
12. Návrh kupní smlouvy týkající se pozemku p. č. 262/4 v k. ú. Kozičín
13. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení o vlastnickém právu České republiky k pozemku
p. č. 960/2, k. ú. Příbram
14. Různé
15. Diskuse, interpelace, závěr

redakce Příbram ag
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.