textařské a redakční služby

Příbramský rozpočet bude financovat i požární sport

11.03.2014 14:36

Příbram (Příbramsko) - Až do 15. dubna mohou příbramské organizace, které mají co do činění s požární ochranou, žádat o nový grant. Žádosti lze podat prostřednictvím jednotné internetové aplikace.

Tematické okruhy pro poskytování těchto grantů jsou rozděleny do dvou skupin. První skupinou je preventivně-výchovná činnost, do které patří akce určené pro členy, mládež a další občany spojené s výročími místního hasičstva, ediční a publikační činnost a dokumentace historie požární ochrany a hasičstva. Dále pak akce pro mládež, které jsou zaměřené na výchovu k dodržování zásad požární bezpečnosti a na „její získávání pro aktivní členství a práci“.

Do druhé skupiny spadá požární sport. Sem spadají příspěvky na úhradu nákladů, které souvisejí s pořádáním nebo účastí na sportovních akcích spojených s požární ochranou. Za veřejné prostředky lze také pořídit výstroj a výzbroj pro tento sport.

sdb

comments powered by Disqus

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.