textařské a redakční služby

Příbramské finance: Rozpočtové provizorium, úvěry a zdravé hospodaření (GLOSA)

02.09.2014 10:49

I v příštím roce uplatní příbramská radnice rozpočtové provizorium. Tento výjimečný nástroj pro správu veřejných financí používá už několik posledních let v řadě. Rozpočtové provizorium pro rok 2015 schválili příbramští radní jednomyslně.

Každý rok se na toto téma vede diskuse v zastupitelstvu i na veřejnosti. Vedení radnice opakovaně tvrdí, že v režimu rozpočtového provizoria může lépe připravit rozpočet pro daný rok, protože ví, jaké prostředky získá od státu. Opozice a kritici radnice tvrdí, že se tak komplikuje činnost všem, kteří čekají na peníze z městského rozpočtu. Příbram každoročně schvaluje svou finanční bilanci až na přelomu února a března a patří vždy k posledním velkým městům ve středních Čechách, jež mají řádný rozpočet.

V kontextu výše uvedené argumentace je s podivem, že není-li vedení radnice schopno připravit regulérní rozpočet na daný rok, mezi jehož přípravou a plněním uběhnou maximálně tři nebo čtyři měsíce, že je schopno sestavovat rozpočtový výhled na několik let dopředu.

Aktuálně radnice zveřejnila takový výhled do roku 2017. Místostarosta Ivan Šedivý k tomu na stránkách města konstatuje: „Podle předloženého rozpočtového výhledu bude Příbram i v dalších letech schopna hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. I v dalších letech počítá město s investicemi za přispění finančních prostředků z dotací. Veškeré ekonomické ukazatele vypovídají o dobrém, zdravém hospodaření města.“

Kontrast faktu schváleného rozpočtového provizoria a prohlášení o zdravém hospodaření lze tedy vysvětlit spíše jako předvolební rétoriku, kterou lze najít i v několika dalších příspěvcích, jež se objevují na městském webu. Za zmínku stojí i to, že radnice v posledních letech hospodaří s „vyrovnaným rozpočtem“ jen díky úvěrování.

sdb

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.