textařské a redakční služby

Pravěk na Příbramsku: Tajemství dámy s náhrdelníkem

27.06.2014 06:37

Třetí pokračování archeologické výstavní série o pravěku Příbramska zavádí do doby železné a doby římské a na závěr se dotýká doby stěhování národů (8. století př. n. l. až 5. století n. l.).Výstava představuje výsledky archeologického výzkumu za posledních 30 let. V první části, věnované starší době železné, má veřejnost možnost spatřit dosud neznámé nálezy z pohřebišť (Hrachov-Zrůbek, Nalžovice, Hořejany a Starý Knín) a sídlišť (Těchařovice, Modřovice a Milín). Expozici obohacuje částečná rekonstrukce oděvu ženy, nazvané „Dáma z Hrazan“, včetně věrné napodobeniny náhrdelníku ze skleněných korálků a bronzových závěsků ve tvaru malé nádobky.

Druhá část výstavy seznamuje s vybranými výsledky výzkumů nalezišť z mladší doby železné, včetně keltského oppida u Hrazan. Výstavu uzavírají exponáty z germánského sídliště u Zalužan. Cenné artefakty byly zapůjčeny Národním muzeem, Centrem kultury a vzdělávání v Blatné, Prácheňským muzeem v Písku a Městským muzeem v Březnici.

Některé tematické okruhy jsou na výstavě prezentované jen částečně; její součástí je proto tištěný katalog, který uvedené kapitoly doplňuje, či rozvádí o další příklady (v prodeji od 15. července).


Foto: Snímek najdete na našem FB profiluwww.facebook.com/pribramag.

Roman Abušinov, Hornické muzeum Příbram

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.