textařské a redakční služby

Poplatek za svoz odpadu je v Příbrami jeden z nejnižších (NÁZOR)

14.01.2015 09:33

V Příbrami se v letošním roce nebude zvyšovat poplatek za svoz komunálního odpadu. Poplatek tak pro rok 2015 činí 468 korun. Rozhodli o tom zastupitelé na prosincovém jednání zastupitelstva. Návrh na zvýšení poplatku nenašel v zastupitelstvu dostatečnou podporu.

Minulá rada města stanovila poplatek za odpad pro rok 2015 na 528 Kč, současná rada města jejich návrh podpořila, přesto na zastupitelstvu zvýšení neprošlo. „Částka 528 Kč odpovídá skutečným nákladům na hospodaření s odpadem v Příbrami v roce 2013. Jednání byla poměrně složitá. Zhruba v polovině roku 2014 byly ze strany Technických služeb dodány podklady z naší evidence. Následovala kontrola těchto kalkulací a z naší strany byly předloženy veškeré další požadované podklady a musím říci, že velmi podrobné až do počtu vyvážených popelnic a jejich četnosti,“ uvedl ředitel Technických služeb města Příbrami Pavel Mácha.

To, že poplatek za svoz odpadu nebude zvýšen, znamená výpadek v rozpočtu města na rok 2015 ve výši 2,5 milionu korun. „Město nechce na poplatcích za odpad vydělávat, ale na druhou stranu by za tuto službu doplácet nemělo, je to dle našeho názoru neodpovědné,“ řekl místostarosta Václav Švenda s tím, že za této situace bude muset město omezit výdaje na úkor něčeho jiného.

A jak je to v jiných městech? Současný poplatek za odvoz odpadu ve výši 468 korun je určitě jeden z nejmenších. Pro srovnání: poplatky u dalších s Příbramí srovnatelných měst: Trutnov 480, Písek 590, Kolín 498, Orlová 624, Cheb 700, Benešov 660, Znojmo 500, Tábor 550, Třebíč 648, Rokycany 550, Náchod 650,- Kč. Ze zákona je výše tohoto poplatku stanovena maximálně na 1000 korun na osobu.

„Podíváme-li se na celkové náklady v oblasti nakládání s odpady ve městech od 20.000 do 50.000 obyvatel, tak Příbram patří k obcím, které se svými 15 miliony je podprůměrným. Náklady u většiny srovnatelných měst jsou ve výši 19 až 44 milionů,“ vysvětluje ředitel Technických služeb Pavel Mácha.

Poplatek za odpad může každý občan města zaplatit buď hotově v pokladně, nebo prostřednictvím složenky, která mu přijde do poštovní schránky začátkem měsíce března. Termín splatnosti pro úhradu Poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je 31. března.2015.

Obsah příspěvku nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Redakční titulek.
Pavlína Svobodová, tisková mluvčí města Příbram

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.