textařské a redakční služby

Ode dneška se lze registrovat k odběru radničních novinek

07.09.2015 18:19

Odedneška se lze registrovat k odběru radničních novinek
Nedávno jsme vás informovali, že město Příbram od září nabídne svým občanům v rámci otevřenosti radnice novou službu týkající se zdarma zasílaných informací o dění v Příbrami. Důraz je kladen na včasné varování a okamžité informování při mimořádných a krizových situacích.

Informace budou občanům poskytovány dvěma kanály – SMS zprávami a e-mailem.

SMS zprávy budou přinášet informace o hrozbě či výskytu mimořádných a krizových událostí na území města a přijímaných opatření odpovědných orgánů. Za mimořádné a krizové události se považují povodně, vichřice, náledí, požáry, průmyslové havárie, epidemie, teroristické útoky apod. Esemesky tak v těchto mezních situacích zastoupí chybějící městský rozhlas. Vzhledem k  charakteru sdělení bude četnost SMS zpráv záviset na množství mimořádných událostí.

E-mail (Novinky) bude město využívat pro sdílení kulturních a sportovních akcí, informací o důležitých rozhodnutích rady a zastupitelstva města a o plánovaných aktivitách městského úřadu a příspěvkových organizací zřizovaných městem. Zprávy budou stručné a přehledné. Co se týče frekvence Novinek, jimi vás budeme informovat pravidelně jednou týdně.

Kromě pravidelných novinek bude dále město e-mailem informovat o mimořádných situacích, jako jsou stavební uzavírky a dopravní omezení v konkrétní, občany vybrané ulici. Cílem je přinášet aktuality o probíhajících pracích tak, aby se zamezilo dezinformacím či nedostatečnému informování o vzniklé situaci v místě vašeho bydliště či podnikání.

Info servis bude možné získat jednoduchou registrací od 7. září 2015 buď on-line na adrese infoservis.pribram.eu, nebo na základě přihlášky, která bude k dispozici na kontaktních místech – na MěÚ Příbram (vestibul hlavní budovy, dopravní úřad a odbor občanských agend), v Infocentru na Zámečku-Ernestinu, na všech pobočkách Knihovny Jana Drdy a v aquaparku.

K registraci je potřeba jen mobilní telefonní číslo, e-mailová adresa a doplňkově název ulice, pokud budete chtít dostávat informace o určité ulici. Uvedení vašeho jména a příjmení nebude zapotřebí. Databáze telefonních čísel a e-mailových adres nebude dále poskytována dalším stranám.

První Novinky vám budou doručeny ve středu 23. září 2015.

Zuzana Kučerová, vedoucí odboru kancelář města

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.