textařské a redakční služby

Odborné sociální poradenství a Azylový dům (II.)

23.01.2015 16:44

Reorganizace sociálních a zdravotních služeb města Příbrami je velké téma. Pro větší informovanost a představení koncepce samotného fungování této oblasti radnice vydává formou tiskových zpráv potřebné informace tak, aby občané i samotní zastupitelé byli s touto problematikou dostatečně srozuměni. V jednotlivých dílech budeme představovat stávající zdravotní a sociální služby.

Odborné sociální poradenství a Azylový dům
Každý se může dostat v životě do svízelné situace, kterou není schopen zvládnout vlastními silami. Příčin a následků může být mnoho. Od partnerských neshod, domácího násilí až po ztrátu střechy nad hlavou nebo neřešitelné životní situace. Město Příbram na lidi v takové situaci myslí a podání pomocné ruky považuje za elementární povinnost v rámci své sociální politiky.

Poradna města Příbram
Prvním stupněm pomoci je odborné sociální poradenství v rámci Poradny města Příbram. Poradna sídlí v ulici Čs. armády 5, Příbram IV (bývalá kasárna 1. Máje).

Město Příbram má sociální službu Odborné sociální poradenství zaregistrovanou již od roku 2010. V rámci výkonu této sociální služby poskytuje město Příbram občanům prostřednictvím sociální poradny bezplatné poradenství v oblasti rodinného práva, pracovního práva, přestupkového práva, diskriminace v právním systému, bydlení apod. Dále poskytuje dluhové poradenství (včetně zpracování podání žádosti o zahájení insolventního řízení - „osobní bankrot“), poradenství v oblasti partnerských vztahů a poradenství pro oběti trestné činnosti nebo domácího násilí. O tyto bezplatné služby je v Poradně města Příbrami především zájem mezi sociálně slabými občany, kteří nemohou využívat placené služby, zejména služby advokátních kanceláří nebo jiných specializovaných pracovišť.

V roce 2011 využilo služeb poradny 431 občanů, v roce 2012 již 731 občanů, v roce 2013 zde bylo 783 občanů. V roce 2014 se poradna přestěhovala do nových prostor, její služby byly rozšířeny o pozici psychologa a právníka. V tomto roce také poradna zaznamenala celkem 1160 kontaktů s žádostí o podporu nebo pomoc. Pokud hledáte bezpečný prostor, individuální přístup, potýkáte se s dluhy nebo jiným nedostatkem, poradna je právě pro vás.

Azylový dům
Mezi nejohroženější skupiny patří matky s dětmi. Pokud je postihne nějaká krizová životní situace, má pro ně město připraveno Azylový dům, kde jim poskytne potřebné zázemí. Funguje od roku 1998 a poskytuje přechodné ubytování, sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pracovníci Azylového domu mohou pomoci v rámci možností i při doučování dětí nebo pořádají skupinové výtvarné a pracovní činnosti.

Azylový dům i Odborné sociální poradenství bude součástí připravovaného Centra zdravotní a sociální péče. Do budoucna se v azylovém domě počítá i s rozšířením služeb pro širší klientelu, například i pro samotné ženy.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí města Příbram
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.