textařské a redakční služby

Obce a města mohou získat miliony korun na veřejnou zeleň

06.01.2015 09:37

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR otevřely příjem žádostí o poskytnutí dotace na budování a rozvoj městské či obecní zeleně. Na Program podpory sídelní zeleně MŽP uvolnilo z prostředků SFŽP ČR celkem 40 milionů korun. Žadatelé z řad měst a obcí mohou formulář spolu s návrhem projektu posílat na fond poštou, datovou službou nebo ho osobně odevzdat v podatelně, a to až do 31. března 2015.   

„Rozvoj veřejné zeleně a péče o ni jsou pro její nenahraditelnou ozdravnou, očistnou, ale i estetickou funkci důležité zejména ve větších městech. V Programu podpory sídelní zeleně jsme proto teď, rok od uplynutí předchozí podobné výzvy, vyčlenili dalších 40 milionů korun. Celkem jsme tak do programu dali už 170 milionů,“ uvedl ředitel odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.

„Šanci získat finanční podporu budou mít projekty, které zajistí ekosystémovou funkci zeleně v městské a obecní zástavbě, jež navazuje na další zeleň, jako jsou parky, zahrady a podobně. Finanční příspěvek prioritně získají projekty na výsadbu původních druhů dřevin, zakládání trávníků, a opatření zlepšující biologickou rozmanitost,“ doplnil ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.  

Patří sem například budování úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, podpora hnízdění ptáků či zvyšování počtu zdrojů nektaru pro hmyz.

Dotaci lze získat i na plány péče o veřejnou zeleň, které zahrnují plán financování výdajů či vyhodnocení stavu stromů s návrhem na jejich ošetření. Stromy jsou pro městskou zeleň obzvláště důležité. Fungují jako plíce měst, přispívají k čistšímu ovzduší, stíní, tlumí hluk z dopravy apod. Finanční podpora je určena i na drobné vybavení pro péči o zeleň. Minimální limit pro požadovanou dotaci je 200 000 korun a nejvyšší pak dvojnásobek.

Žádosti spolu s návrhem projektu v tištěné i elektronické podobě na CD nosiči mohou zájemci o  dotaci podávat osobně na podatelně Státního fondu životního prostředí ČR, posílat poštou či datovou službou. Příjem žádostí končí 31. března 2015 ve 14.00.
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.