textařské a redakční služby

Nové projekty prevence kriminality budou podpořeny ze státního rozpočtu

29.06.2015 09:44

Asistenti prevence kriminality, Sdílení, Letní sociálně-rehabilitační pobyt pro děti a Domovníci. To jsou názvy projektů, které město Příbram předložilo v rámci svého Městského programu prevence kriminality na rok 2015 Republikovému výboru pro prevenci kriminality Ministerstva vnitra ČR. Celková žádost o dotaci na tyto projekty dosáhla výše 558.000 korun. Všechny čtyři byly koncem května přijaty a budou tedy podpořeny ze státního rozpočtu ČR.

„Při přípravě Městského programu prevence kriminality na rok 2015, který zpracoval manažer prevence kriminality Bc. Ladislav Hadrbolec ve spolupráci s členy pracovní skupiny prevence kriminality, jsme využili zkušeností ze zpracování a realizace Městského programu prevence kriminality na roky 2008 až 2014, příkladů dobré praxe, výzkumů a šetření v oblasti prevence kriminality, a především odborných doporučení a rad získaných při konzultacích s pracovníky Odboru prevence kriminality MV ČR,“ uvedl v této věci starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Výše uvedené projekty jsou v souladu se Strategií prevence kriminality vlády ČR na roky 2012 až 2015 a reagují na současnou bezpečnostní situaci ve městě. Město za posledních šest let zrealizovalo více než tři desítky preventivních projektů a chce v této činnosti nadále pokračovat, přestože některé kriminogenní faktory nelze ovlivnit (nezaměstnanost ovlivněna celosvětovou hospodářskou krizí, sociální struktura obyvatel regionu s nezanedbatelnou částí občanů s velmi nízkými nebo žádnými příjmy, nedostatečná kontrola způsobů trávení volného času dětí ze strany rodičů atd.).

 „Chceme být stále aktivní a pokračovat v realizaci již osvědčených projektů a zároveň vhodně reagovat na nová bezpečnostní rizika. Jsme si také vědomi, že snižování kriminality nelze dosáhnout dlouhodobě bez aktivní spolupráce s občany a komunitami,“ uvedl dále starosta s tím, že to půjde pouze za předpokladu, že občané si budou sami v rámci svých možností řádně zabezpečovat svůj majetek a tím snižovat riziko toho, že se jejich majetek stane objektem trestné činnosti.
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.