textařské a redakční služby

Nové jednosměrky. Bez diskuze s občany (NÁZOR)

03.03.2014 07:40

Obyvatelé ulic Pod Haldou a Březohorská se postupně dozvídají, že se z ulice, ve které bydlí, stane jednosměrná. Na oznámení je uvedeno, že je to na žádost obyvatel z této oblasti. Kterých obyvatel? Já jsem v poslední době mluvil s obyvateli těchto ulic, a nikdo s tím nesouhlasí. A to z mnoha důvodů.

Prodlouží se jim cesta domů. A to všem bez výjimky. Např. občan spodní části Mariánské ulice. Bude parkovat před domem a následně pojede do garáže, do které je vjezd z ulice Pod Haldou. Pojede-li po trase Mariánská, Kladenská, Pod Haldou, najede 1600 metrů. Pojede-li Politických vězňů, 28 října, Kladenská, Pod Haldou, najede 2000 metrů. Občan, který bydlí ve věžáku u GŘ a jede ulicí 28. října, nebude moc odbočit 50 metrů ke svému domu, ale bude muset pokračovat po této ulici a dále Kladenskou, Pod Haldou a Březohorskou ke svému domu. A co když se mu nepodaří najít parkovací místo? Bude muset celé kolečko opakovat.

Sníží se počet parkovacích míst. Každý výjezd v těchto ulicích, a to třeba i od školní jídelny, bude označen pomocí dopravních značek jako křižovatka. Silniční zákon nám říká, že se nesmí stát pět metrů před a za křižovatkou. To je zhruba co křižovatka to minus dvě parkovací místa. V ulici Pod Haldou jsou to tři křižovatky (minus šest aut), ulice Březohorská dalších několil křižovatek.

Zhoršení dopravní obslužnosti této části města. Většina dopravy je odvedena do ulice Obránců míru. Pro ty, kteří chtějí jet směrem do staré Příbrami. Dnes jsou to auta z ulic 28. října od začátku k GŘ, dále z ulice Edvarda Beneše a Ve Dvoře. Po zjednosměrnění Pod Haldou a Březohorská k nim přibudou i auta z těchto ulic. Už dnes se na výjezdu z Obránců Míru na náměstí 17.listopadu tvoří ve špičce fronty. Jak to bude vypadat potom, co přibudou další vozidla?

Ano, zákon nám říká, že v ulici musí být určitý počet metrů vozovky na průjezd aut. Ten tady není. V okolí je ale dost místa, kde by se mohla vybudovat parkoviště. Na konci ulice Pod Haldou u č. p. 173 nebo mezi domy a školní zahradou. V Březohorské ulici v okolí domů. Může se zvětšit stávající parkoviště za těmito domy u garáží. A to až k budově bývalé početky. Nebo vedle GŘ. V ulici Březohorská parkuje na silnici asi 30 aut. Nových parkovacích míst by zde mohlo vzniknou asi 60. To je o dost víc, než je potřeba. V ulici Pod Haldou parkuje na silnici asi 40 aut. Také ta by se na vybudovaná nová parkovací místa vešla. Při výstavbě parkovišť by se mohl použít jako materiál na plochu recyklát z vyfrezovaných silnic. Výrazně by tak klesly náklady na tyto parkoviště. Ulice Pod Haldou a Březohorská by se označily značkou Zákaz stání. Projely by zde bez problémů auta v obou směrech.

Je to několik let, co vedení města slibovalo občanům pravidelná setkání k řešení různých problémů. A najednou se řekne, že budou jednosměrné ulice. Proč město neuspořádalo diskuzi k tomuto tématu? Není to tak dávno, co byli občané vyzváni k debatě o rozvoji města v letech 2014 až 2020. Občané mají diskutovat a vedení města nemusí? Místo diskuze se pouze oznámí „bude jednosměrka“. Takto se nejedná!


Obsah příspěvku nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Redakční titulek.
Snímky naleznete na našem FB profilu – www.facebook.com/pribramag.

Vladimír Srnka, Březové Hory

Diskusní téma: Nové jednosměrky. Bez diskuze s občany (NÁZOR)

Datum: 03.03.2014

Vložil: Vlado Srnka

Titulek: Další problém

V květnu se má Březohorská ulice zjednosměrnit. Rozhodl úředník. Tento úředník také rozhodl,že se letos opraví ulice 28.října. Co bude ale, až se rekonstrukce 28.října dostane až k ulici Březohorské? Kudy pojedou obyvatelé Březohorské z této ulice? Bude se tu asi muset opět zřídit obousměrný provoz. Nebo úředník vymyslí něco jiného?

Datum: 03.03.2014

Vložil: KoVero

Titulek: O nás bez nás...

A k čemu se ptát občanů, když si to stejně zastupitelé udělají po svém (viz. anketa ke kácení stromů v ulici 28. října).

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.