textařské a redakční služby

Nelovte rozumy od novinářů, trampů a „brdomilů“, kteří chtějí Brdy jen pro sebe (POLEMIKA)

23.03.2014 19:31

Pokračuji v dálkové výměně názorů s panem Poulíčkem o VÚ Brdy. Aby snad nedošlo k nějakému nedorozumění, hned na úvod uvedu, že velmi oceňuji jeho obětavost, ochotu pomáhat a i neohroženost, s jakou se jako správný hasič pouští do nebezpečí a na nejistý terén. Osobně mi je velmi sympatický a věřím, že na rozdíl od některých jiných, myslí své nejrůznější aktivity upřímně a poctivě. I proto mne mrzí, že jsem nucen s ním polemizovat, ačkoli bych tak mnohem raději činil s někým, kdo o problematice Brd má zevrubnější informace.Bohužel, takoví se mezi odpovědnými politiky na Příbramsku (ale nejen tam), nevyskytují. Ani jeden. Je to velká škoda, protože bychom si tak mohli ušetřit dlouhou řadu nejrůznějších blamáží a trapností, vyvolaných jejich poněkud úsměvnými připomínkami, reakcemi a vyjádřeními k problému, jehož obrysy snad ani netuší, natož aby o něm něco věděli. Nejde ale jen o to, že jejich reakce působí rozpaky, ale především o fakt, že bohužel i v tomto případě zastávají stanoviska a přijímají rozhodnutí, která tento region a jeho obyvatele nejen mohou poškodit, ale už mu i škodí. A to je špatné…

Pan Poulíček mi vyčítá, že volám po věcné diskusi, ale sám jsem ve svém komentáři k jeho článku zvolil obecnou rovinu a nediskutuji „věcně“. Musím mu dát za pravdu. Ale jak mohu „věcně“ diskutovat o pseudoargumentech a zástupných problémech s těmi, kteří o problematice evidentně vůbec nic nevědí, ale přesto se k ní nejen vyjadřují a – co je ještě horší – nekompetentně a bez znalosti věci o ní na určité úrovni i rozhodují.

Budu raději konkrétnější. Má-li být debata u budoucnosti vojenského újezdu v Brdech opravdu smysluplná a má-li něco opravdu vyřešit, musí se týkat opravdu zásadních otázek a vycházet z velmi dobré znalosti prostředí, legislativy a s porozuměním potřebám regionu, ochrany přírody atd. Jak ale vést takovou debatu s lidmi, mezi nimiž jsou i tací, kteří (jako jeden z význačných zastupitelů a člen vládnoucí koalice ve městě) ani netuší (tedy, teď už konečně ano), že VÚ Brdy náleží do obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Příbram. Když pak narazíte na takové „vědomosti“, nějak cítíte, že podrobnější debata by byla vlastně „o ničem“ a zůstali bychom pouze na povrchu a u populisticko-demagogického balastu. Ten ale ani Brdům, ani nám nijak nepomůže.

A tak rovnou říkám (nejen) panu Poulíčkovi: Poznejte podrobněji Brdy, nechte se o problematice ochrany přírody informovat z různých, na sobě nezávislých zdrojů a od skutečných odborníků (a nikoli od tzv. „poučených laiků“), ověřte si, co je v těch Brdech opravdu cenného, v jakém je to stavu, kdo a jakým způsobem to může chránit, prostudujte si zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) a porozumějte mu, přečtěte si pozorně návrh na vyhlášení CHKO Brdy (a pokuste se mu také porozumět), stejně tak se důkladněji seznamte se zákonem o zajišťování obrany ČR (222/1999 Sb.) – zvláště pak s částmi, jež se týkají vojenských újezdů a objektů důležitých pro obranu státu (ODOS), podrobně se seznamte s návrhem zákona na zrušení VÚ Brdy a optimalizaci dalších vojenských újezdů, seznamte se s kompetencemi místních samospráv podle zákona o obcích, o postavení krajů, o tom, jak jsou financována a řízena velkoplošná zvláště chráněná území přírody, jak do nich může ingerovat např. kraj, obce atd. Přečtěte si lesní zákon a to, kdo v jakých lesích sestavuje lesní hospodářské plány a kdo je kontroluje (a nezapomeňte na výjimky, jež se týkají lesů „vojenských“, hlavně pak lesů na území vojenských újezdů), seznamte se se zákonem o vyhlášení CHOPAV Brdy z r. 1979, pečlivě si prostudujte materiál „Optimalizace vojenských újezdů“, porozumějte Bílé knize o obraně a vojenské doktríně ČR – a to vše porovnejte se skutečností. Nelovte „rozumy“ od novinářů, trampů a „brdomilů“, kteří chtějí Brdy jen pro sebe a nenávidí turisty a kteří nevědí taky nic, ale ke všemu se vyjadřují, použijte šedou kůru mozkovou, a nikoli emoce. Teprve potom může být debata věcná, přínosná a konstruktivní a může vést k řešení skutečných problémů, a nikoli zástupných a v podstatě směšných úhybných manévrů, za jaké nelze než považovat třeba právě to, kdo uhasí Brdy. (Nebagatelizuji ten problém, ale je skutečně až o takové dvě třídy níž než problémy hlavní, jež je třeba řešit přednostně. Vůbec ovšem nepochybuji, že právě vy, pane Poulíčku, byste na této rovině byl určitě velmi povolaným odborníkem, který by tyto detaily dokázal pomoci úspěšně vyřešit).

Pak by se nemohlo stát, že jistí „poučení laici“ budou starosty v Křešíně dojímat a děsit zároveň srdceryvnými historkami o babičkách potrhaných municí kdesi na Slovensku, a někteří starostové tam budou plácat nesmysly o minerálních vodách v Brdech, ale začneme skutečné problémy skutečně řešit. A že je těch problémů docela dost – a kde už jsme nyní mohli být, kdyby tuto problematiku většina odpovědných v regionu nepodcenila a důkladně se jí věnovala – alespoň již od toho roku 2011, když už ne dříve.

Nicméně – zmínil jste, pane Poulíčku, problém pyrotechnické očisty území rušeného újezdu. To je nepochybně problém významný, citlivý a hodný zasvěcené debaty (nikoli ovšem populistických výkřiků, strašení a spekulací). V celé dlouhé řadě nejrůznějších příspěvků, článků, úvah i polemik jsem se k němu od roku 2006 mnohokrát vyjádřil. Nejsem pyrotechnik (naštěstí), ale informoval jsem se u odborníků, kteří se například podíleli na pyrotechnické očistě zrušených újezdů Ralsko a Mladá. Troufám si tvrdit, že přinejmenším v obecné poloze – a i s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám ve VÚ Brdy, se k tomu mohu relativně zasvěceně vyjádřit. Protože vaše námitka je evidentně ovlivněna neznalostí podstatných faktů (což je škoda) a také tak trochu zavání populismem, mohu vás aspoň v něčem uklidnit (nikoli poprvé, a obávám se, že ani ne naposledy). Problematika pyrotechnické asanace je kompletně úkolem i povinností ministerstva obrany. V žádném případě obcí nebo kraje – a to ať se již jedná o stávající vojenský újezd, nebo o území „zcivilněné“. Tento závazek a tuto povinnost MO má, nemůže se jí zříci nebo jinak zbavit – a ani se o to nepokouší.MO je povinno zajistit, aby území rušeného újezdu bylo zbaveno pyrotechnické zátěže v rozsahu, k jakému má být v budoucnu určeno. Tím je nezastavěná (a nezastavitelná) CHKO Brdy, kde musí být zajištěn bezpečný pohyb jejích návštěvníků – veřejnosti. Všechny relevantní subjekty se shodují na tom, že území rušeného újezdu by mělo být zvláště chráněným (což plně reflektuje už dávno hotový návrh CHKO Brdy) a určeno pouze k tzv. měkké turistice. Nepředpokládá se zde žádná výstavba – ani sídel, ani rekreačních a sportovních zařízení a zábavních rezortů, ani objektů individuální rekreace, ani nových komunikací.

V nejcitlivějších a ochranářsky nejcennějších oblastech budou vyhlášeny první zóny ochrany a přírodní rezervace a památky (např. Padrťsko, Tok, Jordán, okolí vodních nádrží, Praha, části některých údolí – Třítrubeckého, Rezervy, Ledného, Padrťského, Obecnického/Čepkovského, Červeného, Pstruhového/Ohrazenického, oblast Kloboučku, Koníčku, Okrouhlíku, Slonovce atd. atd.), kde bude pohyb veřejnosti vyhrazen na zabezpečené a vyznačené komunikace – a to jak v zájmu ochrany přírody a péče o ni, tak i v zájmu bezpečnosti návštěvníků. MO je povinno zajistit a garantovat bezpečný pohyb návštěvníků na zpřístupněném území a není nejmenších pochyb, že tento úkol splní. Nikdy to nebude úkolem, povinností a odpovědností ani obcí (ani těch, které budou na území bývalého újezdu administrativně spravovat katastry, jež tak jako tak nebudou jejich majetkem, ale majetkem státu), ani kraje. A neponesou ani žádné náklady, s tou pyrotechnickou očistou spojené. Ostatně – zkuste se na to dotázat na MO. Pokud vím, nejednou to již jasně řeklo i napsalo (někteří politici to však bohužel nejsou schopni slyšet) – a určitě a ochotně to řekne znovu. Inu – opakování, matka moudrosti.

A na závěr: Pane Poulíčku, já vám celkem podrobně na vaše dotazy odpovídám. Na všechny. Reagujete tu na můj článek (dokonce z něho i citujete), kde jsem položil deset otázek já vám. Vy rádi pokládáte otázky a tvrdíte, že na ně nedostáváte odpovědi. Na mých 10 otázek odpovědi od vás marně čekám. Dočkám se jich někdy? A porozuměl jste jim vůbec?


Obsah příspěvku nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Redakční titulek.

Pavel Čámský, Brdy-Res publicaDiskusní téma: Nelovte rozumy od novinářů trampů a „brdomilů“, kteří chtějí Brdy jen pro sebe (POLEMIKA)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.