textařské a redakční služby

Nedělejte z lidí bezdomovce (NÁZOR)

16.09.2015 08:51

Poskytovatelé ubytovacích služeb varují před vyvoláním obřích sociálních nepokojů. Výbušná situace ohledně problematického znění zákona o pomoci v hmotné nouzi, kdy byl do legislativy včleněn tzv. souhlas obce v případě posuzování nároku na doplatek bydlení, nadále trvá. Ačkoliv se vše zdálo být vyřešeno červnovým dopisem ministra vnitra Milana Chovance ministryni práce a sociálních věcí Michaele Tominové, kde se ministr přiklonil k novému výkladu zákona, na řadě míst v republice stále hrozí vypuknutí sociálních nepokojů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sice dostalo za úkol vypracovat a předložit novelu dotyčného zákona, nicméně kritický stav nadále trvá. Ministr vnitra dal již v červnu jasně najevo, že se přiklání k právnímu názoru, že „by souhlas obce neměl být považován za závazné stanovisko“, nicméně sám v závěru dopisu přiznává, že "ani jeden v úvahu přicházející výklad (zákona) není bezproblémový.

Je proto důvodné se domnívat, že někteří radikálně naladění starostové využijí problémového výkladu zákona a mohou se i nadále snažit rozhodovat o doplatních na bydlení. Pokud by nakonec skutečně došlo k situaci, kdy by doplatky na bydlení nebyly žadatelům přiznány, hrozí zejména v oblasti severní Moravy vypuknutí obrovských sociálních nepokojů. Takové tendence jako zástupci provozovatelů ubytovacích zařízení sledujeme dnes a denně. Považujeme proto za důležité na tuto skutečnost hlasitě upozornit.

Zástupci Asociace poskytovatelů ubytovacích služeb proto důrazně varují zástupce obcí před vyhrocením celé situace. Je třeba hledat rozumné a především dlouhodobě udržitelné řešení. Vyzýváme proto k vytvoření společného jednacího stolu, kde by vedle sebe zasedli zástupci poskytovatelů ubytovacích služeb, zástupci měst a obcí a zástupci ministerstva práce a sociálních věcí.

Považujeme za dlouhodobě neudržitelné, aby byli slušní a poctiví majitelé a provozovatelé ubytovacích zařízení v celé zemi neustále házeni na jednu hromadu společně s několika jedinci, kteří zneužívají současného systému výplaty sociálních dávek. Naše asociace vznikla právě proto, aby ochránila zájmy našeho naprosto legitimního podnikání v  rámci zákona i v rámci slušných mravů.

Pokračující diskriminace našeho podnikání ze strany vedení některých měst a obcí může vést k nevyhnutelnému kolapsu celého systému ubytovacích služeb. Taková situace by se negativně podepsala nejen na rozpočtu měst a obcí, ale i na rozpočtu státu.

Vyzýváme proto zástupce všech měst a obcí: „Nedělejte z lidí bezdomovce a pojďme společně hledat řešení!“

Daniel Fatura, místopředseda představenstva asociace
Obsah příspěvku nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.