textařské a redakční služby

Na železnici zahynulo nejvíce lidí od roku 2003

05.01.2015 13:17

V roce 2014 zemřelo na všech dráhách v České republice 296 lidí, což je nejvíce od vzniku Drážní inspekce (1. ledna 2003). Největší měrou se na této tragické statistice podílely střety vlaku s člověkem, při nichž zemřelo 238 osob.

Rok 2014 se stal výjimečným především svou tragičností, kdy při 4101 mimořádné události na všech dráhách v České republice zahynulo 296 osob, což je o 26 % více než v roce 2013. Nárůst počtu mimořádných událostí přitom byl jen 3 %. Na vývoji statistiky počtu usmrcených osob se každoročně největší měrou podílejí střety vlaku s osobou.

V roce 2014 se na železnici střetl vlak s osobou celkem 313krát, což je o 29 % více střetů než v roce 2013 a současně se jedná o nejvyšší počet střetů za rok od vzniku Drážní inspekce. Poprvé v její historii přesáhl počet tohoto druhu mimořádné události 300, při nichž zahynulo 238 osob, což je o 20 % více než v roce 2013 a o 7 % více než v dosud nejtragičtějším roce 2011. Nárůst přitom evidujeme i v případě zraněných při těchto událostech. Nejvíce nehod (34) se loni událo v prosinci, avšak nejvíce usmrcených eviduje Drážní inspekce v červnu, kdy při 33 střetech zemřelo 29 osob (v prosinci jen „24“).

I v letošním roce byly již zaznamenány střety vlaku s osobou, přičemž tím prvním byl střet rychlíku se ženou 2. 1. v 17.42 mezi Hlubokou nad Vltavou a Českými Budějovicemi, která na následky střetu na místě zemřela a byla první usmrcenou na železnici v letošním roce.

V roce 2014 se na železničních přejezdech událo stejně jako v roce 2013 celkem 180 střetnutí. Oproti roku 2013 však výrazně stoupl počet usmrcených osob při těchto mimořádných událostech, a to z 23 v roce 2013 na 43 v roce 2014. Zatímco v roce 2013 průměrně umírali lidé na železničních přejezdech při každé osmé nehodě, tak v roce 2014 zemřel člověk již při každém čtvrtém střetnutí.

K nárůstu smrtelných nehod došlo především na železničních přejezdech zabezpečených světelnou výstražnou signalizací bez závor, kde vzrostl počet usmrcených v porovnání s rokem 2013 na více než dvojnásobek při prakticky stejném počtu nehod. Obdobný nárůst evidujeme i na přejezdech zabezpečených světelnou signalizací a závorami, kde však všichni usmrcení jsou chodci nebo cyklisté, kteří podlezli sklopená závorová břevna a vstoupili na trať v době příjezdu vlaku, a nedá se v tomto případě, na rozdíl od přejezdů nezabezpečených závorami, hovořit o omylu či přehlédnutí ze strany postižených. Nejnižší počet usmrcených evidujeme na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži. Na těchto přejezdech zemřeli v roce 2014 stejně jako v roce předchozím pouze čtyři lidé.

První střetnutí letošního roku se udála 4. ledna v odpoledních hodinách, a to hned na dvou železničních přejezdech. V obou případech se jednalo o přejezdy zabezpečené pouze výstražnými kříži a shodně se nehody obešly bez zranění pouze se škodou a omezením provozu.

Mimo usmrcení při střetu vlaku s osobou nebo střetnutí na železničním přejezdu eviduje Drážní inspekce v roce 2014 dva usmrcené v důsledku vyskakování z rozjíždějícího se vlaku, šest mimořádných událostí s následkem smrti na dráze tramvajové a sedm případů střetu vlaku metra s osobou, kdy byla následkem smrt.

red
 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.