textařské a redakční služby

Na Svaté Hoře zmizela část zeleně, místo by mělo být přístupnější pro návštěvníky

17.04.2014 14:02

Příbram (Příbramsko) - Pracovníci Technických služeb města ve spolupráci s Městskými lesy Příbram v průběhu března na svazích Svaté Hory vyčistili od houštin parkový lesík, který je ve vlastnictví města, a zároveň odstranili i několik stromů. V nejbližší době budou odstraněny pařezy a provedeno dočištění svahu od vyřezaných křovin.


„Zpracovaná krajinářská studie navrhuje, aby zde i nadále byl zachován přírodě blízký stromový porost s převahou domácích druhů dřevin. Jsou zde vymezeny takzvané bezzásahové plochy, které jsou důležitým útočištěm ptactva a drobných živočichů. Na ostatních plochách bude prováděna pravidelná údržba, aby došlo nejen ke zvýšení estetických kvalit území, ale i bezpečnosti,“ řekl místostarosta Ivan Šedivý (ODS).

V místech původních vyhlídkových míst byly s ohledem na stávající stromy navrženy průhledy na město.  Zároveň byly vytipovány i některé stromy, které zakrývají pohled na Svatou Horu při pohledu z města a bylo by vhodné je v budoucnu odstranit. To, že Svatá Hora „zarůstá“, v průběhu posledních let kritizovali někteří občané.

V průběhu roku 2013 město Příbram nechalo provést první zahradnické práce a zadalo vypracování dendrologického průzkumu a studie zahradně-krajinářských úprav tohoto pozemku krajinářské architektce Kláře Salzmann. Veškeré prováděné zásahy byly konzultovány a odsouhlaseny orgány ochrany přírody i památkové péče. 

sdbDiskusní téma: Na Svaté Hoře zmizela část zeleně, místo by mělo být přístupnější pro návštěvníky

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.