Na rekonstrukci MŠ Klubíčko si nikdo nestěžoval

18.04.2014 11:50

Radní města pro oblast školství navštívil 10. dubna na základě zmnožených dotazů ze strany veřejnosti MŠ Klubíčko, aby se opakovaně přesvědčil o průběhu a stavu prací, které na budově školky a v jejím okolí probíhají.Společně s ředitelkou školy probral jednotlivé aspekty rekonstrukčních prací a ze zástupcem zhotovitele také harmonogram závěrečných prací. „Na sociální síti facebook se objevily určité negativní poznámky k průběhu prací, zejména k prodloužení prací oproti původnímu časovému plánu. Zdržení mě samozřejmě mrzí, částečně bylo způsobeno byrokratickou zátěží již na počátku, takže samotné stavební práce musely být posunuty, pak se ještě přidaly technologické komplikace, spojené s klimatickými vlivy. Například k položení podlahy na terase musí být několik dní konstantní teplota alespoň 10 stupňů a absolutní sucho. Naprosto hraniční termín, který rada města zhotoviteli stanovila je konec měsíce dubna, ale aktuální informace od zhotovitele přímo ze staveniště je taková, že v tomto týdnu budou práce dokončeny a stavba předána,“ komentuje postup prací Juraj Molnár.

Bez zajímavosti není ani fakt, že ředitelka školy nezaznamenala žádné písemné ani ústní výtky či stížnosti ze strany rodičů, což je v příkrém rozporu s tím, co mnozí spoluobčané píší na sociálních sítích. Pokud se jedná o znemožnění vstupu dětí na zahradu školky, byla situace zvážena a posouzena s tím, že přednější je bezpečnost a ochrana zdraví dětí, protože i přes veškerá bezpečnostní opatření je okolí školky stále staveništěm s hrozbami, které ke stavbě patří.

V závěrečné fázi rekonstrukce však již děti na zahradu v omezené míře mohly. „Jsem ráda, že se budova školky rekonstruuje a podle projektu bude výsledek opravdu velmi krásný. Zatím jsem zaznamenala pouze pozitivní ohlasy, žádné stížnosti nebyly a stavební práce pokračují každý možný den, dokonce i za deště. Po celou dobu jsem v kontaktu jak s panem radním Molnárem, tak se zástupci zhotovitele. Myslím, že děti se také těší a omezený pohyb na zahradě nikomu z nich nevadil, všichni se těšíme na novou terasu a zhotovitel daruje dětem do školky dokonce herní prvky nad rámec smlouvy, jako satisfakci za mírné zdržení,“ říká k rekonstrukci ředitelka školy Vladimíra Slavíková.

„Rekonstrukce MŠ Klubíčko je přesnou ukázkou toho, jak jinak velmi prospěšné sociální sítě a komunikace skrz ně mohou být někdy zavádějící. Rád s kýmkoliv diskutuji a odpovídám samozřejmě i na dotazy na facebooku, jen se podivuji nad tím, že někteří lidé nemají asi mnoho co na práci, když pod různými anonymními přezdívkami, často velmi úsměvnými až trapnými, pouze vše kritizují, negují a často nemají ani správné informace,“ glosuje závěrem Juraj Molnár.

Redakční titulek.
Tomáš Vašíček, asistent senátor Josefa ŘihákaDiskusní téma: Na rekonstrukci MŠ Klubíčko si nikdo nestěžoval

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek