textařské a redakční služby

Na Příbramsku se vloni stalo 3534 trestných činů

31.01.2014 10:16

O vývoji kriminality v Příbrami za loňský rok píše Monika Schindlová.

V loňském roce došlo na Územním odboru Příbram k poklesu kriminality o 350 případů, tj. o 9 % méně než v roce 2012. Na Příbramsku bylo spácháno celkem 3534 trestných činů. Z toho bylo objasněno 1229 případů, což je 35 % a především to je o téměř tři procenta více než předloni. Na Obvodním oddělení Příbram jsme loni evidovali 1718 trestných činů, tj. 48 % z celkové trestné činnosti.

Nejvíce se na kriminalitě podílí majetková trestná činnost – 2383 činů (67 % z celkové kriminality), i tady jsme však zaznamenali klesající tendenci, jde o pokles oproti roku 2012 o 384 případy. Nejčastější majetkovou trestnou činností jsou krádeže věcí z vozidel – 385, měli jsme nahlášeno o 147 případů méně než v roce 2012, tj. snížení o 28 %. Vykrádání vozidel zaujímá 11 % z celkového počtu trestné činnosti a objasněno bylo o téměř čtyři procenta více případů. 244 vykradených aut jsme měli přímo v Příbrami. Loni zmizelo 87 automobilů (o 18 méně než předloni). Krádeží vloupáním bylo evidováno 1011, a to zejména do obchodů (134 případů, objasněno 34 %), domů (124), chat (118) a bytů (51), je to o 69 činů méně než v předchozím roce.

Násilná trestná činnost klesla o 20 případů, ze 193 na 173. Podařilo se nám objasnit téměř 65 %. Nedošlo k žádné vraždě. Úmyslné ublížení na zdraví bylo spácháno 57x (objasněno 68 %), nebezpečné vyhrožování – 30x a loupež – 23x (což je o 17 méně než předloni). Dále nám bylo oznámeno např. 22x porušování domovní svobody, 13x vydírání a 8x týrání osoby žijící ve společném obydlí.

Počet hospodářských trestných činů mírně stoupl, z 225 na 239. Objasněnost činí téměř 40 %. Nejčastějšími případy jsou různé podvody, např. 34x úvěrový podvod, 18x pojistný podvod.

U mravnostní kriminality došlo k poklesu z 22 na 15 případů. Z toho jsou tři případy znásilnění a pět případů pohlavní zneužívání. Objasněnost je velmi vysoká, 73 %.

Častými případy, které policisté museli řešit, bylo 226x zanedbání povinné výživy, 178x poškození cizí věci, 142x maření výkonu úředního rozhodnutí, 132x ohrožení pod vlivem návykové látky (což je díky intenzivnímu výkonu na silnicích), 22x výtržnictví a 18x sprejerství.

Co se týká drogové trestné činnosti, kriminalistům se podařilo během loňského roku odhalit 33 případů trestného činu nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů.
Trestnou činnost na Příbramsku spáchali recidivisté celkem v 709 případech (tj. 20 % z celkové kriminality), v roce 2012 to bylo 263 případů. Nejčastěji se dopustili krádeží věcí z aut, vloupání do obchodů, velmi často opakovaně neplatili výživné a mařili výkon úředního rozhodnutí. Mladiství ve věku od 15 do 17 let se podíleli na 19 případech z celkové trestné činnosti.

Při závěrečném shrnutí lze říci, že kriminalita v loňském roce klesla o devět procent oproti roku předcházejícímu. Ve všech oblastech kromě hospodářských trestných činů došlo k poklesu. Objasněnost se podařilo zvýšit o téměř tři procenta. Výrazně ubylo vykradených aut. Zmizelo také méně automobilů, navýšil se ale počet odcizených součástek z nich a dále jízdních kol. Častěji byly vyloupeny obchody a byty, ale ubylo vykradených chat, domů a restaurací. Bylo znatelně méně loupeží, ale častěji docházelo k ublížení na zdraví. Mnohem více případů spáchali recidivisté, podíleli se na pětině trestných činů.

Redakční titulek a perex.

Monika Schindlová, Policie ČR Příbram

comments powered by Disqus

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.