textařské a redakční služby

Na konci roku řešili strážníci zejména případy s opilci

02.01.2015 10:17

Přehled zásahů Městské policie Příbram za posledních několik týdnů:

Dne 21. 11. 2014 v 03.55 hod. v průběhu pravidelné kontrolní činnosti zahlédla hlídka Městské policie Příbram v ulici Osvobození, v Příbrami VII, dva muže, z nichž jeden cloumal s lampou veřejného osvětlení, a to tak silně, že se horní kryt lampy uvolnil a se zářivkou spadl na chodník, kde se roztříštil. Ztotožněním výše jmenovaného strážníci zjistili, že se jedná o osmnáctiletého mladíka, kterého upozornili na to, že celá záležitost bude řešena prostřednictvím příslušného správního orgánu.

Dne 20. 11. 2014 v 16.38 hod. oznámila na tísňovou linku Městské policie Příbram žena, že v příkopu u silnice vedoucí z Bohutína, v lesíku u Drkolnova, leží nějaká osoba. Hlídka MP na místě zastihla sedmapadesátiletého muže v podnapilém stavu. Jmenovaný srozumitelně komunikoval, byl schopen samostatného pohybu a uvedl, že nemá žádné zdravotní obtíže a nepožaduje lékařské ošetření. Vzhledem k jeho tmavému oblečení, aby neohrozil své zdraví ani provoz na silnici, odvezla hlídka muže mimo hlavní silnici, odkud již sám pokračoval do místa svého bydliště.

Dne 24. 11. 2014 v 07.20 hod. oznámil telefonicky na služebnu Městské policie Příbram muž, že u nich v domě v Čechovské ulici Příbrami VIII, se zdržuje neoprávněně cizí osoba. Hlídka MP po příjezdu na uvedenou adresu zastihla v chodbě, v 10. patře domu, pětadvacetiletého muže. Po zjištění, že jmenovaný nemá v domě hlášen trvalý pobyt, ho strážníci vyzvali k odchodu. Ten jejich výzvu uposlechl a následně z místa odešel.

Dne 3. 12. 2014 v 20.32 hod. oznámila na tísňovou linku Městské policie Příbram prodavačka obchodu Žabka, v Pražské ulici, že jim rozbil výlohu muž, který směřuje k Náměstí T. G. Masaryka. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP a v Pražské ulici, u prodejny drogerie se setkala s hlídkou Policie ČR, kterou o celé záležitosti informovala. Strážníci a policisté následně u prodejny O2 v Pražské ulici dostihli jednatřicetiletého muže a tohoto vyzvali, aby je následoval zpět k prodejně Žabka. Svědek události potvrdil, že se skutečně jedná o muže, který výlohu rozbil. Vzhledem k tomu, že zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že v uvedeném případě došlo ke spáchání trestného činu, předali strážníci věc hlídce Policie ČR za účelem konání dalších vyšetřovacích úkonů.

Dne 10. 12. 2014 v 09.20 hod. oznámila na tísňovou linku Městské policie Příbram žena z Příbrami III, že v ulici Průběžná se nachází vozidlo tov. zn. Renault, které má rozbité okno pravých předních dveří a prázdnou zadní pneumatiku. Na místo neprodleně vyjela hlídka MP a prostřednictvím stálé služby MP zjistila provozovatelku poškozeného vozidla a zároveň celou věc nahlásila Policii ČR. V 10.26 hod. se na místo dostavil čtyřicetiletý přítel majitelky vozidla, který po kontrole vozu uvedl, že nedošlo k odcizení žádných věcí.

Dne 9. 12. 2014 v 09.40 hod. oznámil telefonicky na služebnu Městské policie Příbram zaměstnanec bezpečnostní agentury supermarketu Albert, v Příbrami VIII, že v prodejně zadržel pachatele krádeže. Hlídka MP po příjezdu do výše zmíněného obchodu zjistila, že čtyřiačtyřicetiletý muž pronesl přes pokladní zónu zboží v hodnotě 118,- Kč, aniž by ho zaplatil. Jelikož strážníci zjistili, že výše jmenovaný se již v minulosti podobného protiprávního jednání dopustil, předali celou věc příslušnému správnímu orgánu Městského úřadu Příbram.

Dne 12. 12. 2014 v 05.25 hod. kontaktovala telefonicky služebnu Městské policie Příbram zdravotní sestra akutního příjmu Oblastní nemocnice v Příbrami a žádala o asistenci hlídky MP při ošetření agresivního pacienta. Do nemocnice byla ihned vyslána hlídka MP a poskytla personálu akutního příjmu pomoc při vyšetření pětačtyřicetiletého muže. Strážníci dále vyčkali, než se výše uvedený pacient zklidnil a v 06.00 hod. místo opustili.

Dne 13. 12. 2014 v 15.15 hod. v průběhu pravidelné kontrolní činnosti zahlédla hlídka Městské policie Příbram v Jinecké ulici muže, který vylepoval plakáty mimo k tomu vyhrazené místo. Ztotožněním dotyčného strážníci zjistili, že se jedná o muže ve věku 28 let a vyzvali ho k odstranění již vylepených plakátů, což jmenovaný učinil. Vzhledem k tomu, že se výše uvedený muž dopustil přestupku, byla mu strážníky uložena bloková pokuta.

Dne 13. 12. 2014 v 21.52 hod. oznámila na tísňovou linku Městské policie Příbram žena, že v ulici Osvobození, v Příbrami VII, kopou dva mladíci a jedna dívka do reklamní cedule na autobusové zastávce. Do uvedené ulice neprodleně vyjela hlídka MP, kde ji kontaktovali svědci události, kteří uvedli, že výše uvedená trojice mladých lidí odešla směrem k divadlu. Strážníci výše uvedené osoby zastihli u vchodu do divadla a jejich ztotožněním zjistili, že se jedná o dva mladíky ve věku 17 a 15 let a dívku ve věku 15 let. Všichni však shodně uváděli, že se žádného protiprávního jednání nedopustili. Vzhledem k tomu, že strážníci zjistili, že osoby jsou zjevně v podnapilém stavu a vzhledem k jejich nízkému věku, přivolali na místo hlídku Policie ČR. Dechovou zkouškou bylo prokázáno, že výše jmenovaní skutečně požili alkoholické nápoje. Policie ČR případ nadále vyšetřuje.

Dne 14. 12. 2014 v 06.51 hod. oznámil na tísňovou linku Městské policie Příbram anonym, že na Náměstí T. G. Masaryka leží na zemi nějaký muž a nehýbe se. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka MP a zde nalezla devatenáctiletého mladíka, který byl pod vlivem alkoholu a s hlídkou nijak nekomunikoval. Strážníci přivolali záchrannou zdravotnickou službu a následně poskytli pomoc posádce sanitního vozu při převozu shora uvedeného muže do Oblastní nemocnice Příbram.

Dne 14. 12. 2014 v 22.25 hod. kontaktoval telefonicky služebnu Městské policie Příbram operační důstojník Policie ČR a žádal o pomoc hlídky MP při zákroku proti podnapilé osobě, která se nacházela nedaleko servisu Drupol. Na místo ihned vyjela hlídka MP a po příjezdu zde zastihla dvaatřicetiletého muže, který se pohyboval mezi vozidly na silnici ve směru na Milín. Strážníci dotyčného převezli do Oblastní nemocnice v Příbrami, kde ho lékař vyšetřil a rozhodl o jeho umístění do Protialkoholní záchytné stanice Příbram.

red


 

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.