textařské a redakční služby

Na Bytízu chystají novou kompostárnu

10.01.2014 15:15

Bytíz (Příbramsko) - Provozovatel skládky Bytíz před Vánoci požádal o rozšíření nakládání s odpady. V první fázi se jedná především o vybudování kompostárny biologicky rozložitelných odpadů pod názvem Kompostárna Bytíz.

Podle žádosti se jedná o takzvané krechtové kompostování na zpevněné ploše. Součástí vybavení kompostárny budou také mobilní drticí zařízení, nakladač nebo čerpadlo jímky dešťových vod, která se bude používat pro zvlhčování.

Kompostárna by mohla zpracovat až 2400 tun odpadu za rok, z kterého vznikne přibližně 1700 tun kompostu. Alespoň zčásti bude tuto surovinu kompostárna zase prodávat. Provoz bude zpracovávat také odpad, který bude na Bytíz svezen při organizovaném sběru v Příbrami a okolí.

Kompostárna na Bytízu nebude v regionu jediná. Navzdory tomu, že nedávno byla zrušena část výběrového řízení na vybavení, svůj provoz chce spustit také město Příbram.

Skládku Bytíz provozuje společnost SVZ Centrum, která v dalších etapách pláneju rozšířit své služby o sběrný dvůr, recyklaci stavebního odpadu, kogenerační jednotku nebo třídírnu odpadu. Firma také počítá s navýšením kapacity samotné skládky komunálního odpadu.

Podle modelu dopravy a rozptylové studie by na skládku mohlo přijíždět až několikrát více vozů než nyní. V současnosti na skládku jezdí přibližně 30 vozidel denně, po rozšíření by to mohlo být téměř sto. V ročních počtech to znamená zvýšení ze současných zhruba 7000 jízd na budoucích 23.000.

Nynější kapacita skládky je přibližně 100.000 metrů krychlových, do budoucna by se mohla až zešestinásobit.

sdb

Diskusní téma: Na Bytízu chystají novou kompostárnu

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.