textařské a redakční služby

Molnár: Do nové příbramské školky bude chodit 36 dětí (ROZHOVOR)

22.01.2014 09:08

V Příbrami již probíhají zápisy prvňáků do příbramských škol. Kolik dětí by se mělo letos přihlásit a jak jsou na to školy připraveny?
Školy jsou na zápisy připraveny velmi dobře. Tak jako každoročně mají připravené třídy, děti budou v příjemném prostředí a paní učitelky, které budou posuzovat jejich zralost k zahájení školní docházky se na ně těší. V letošním školním roce je v příbramských mateřských školách asi 489 dětí předškolního věku. Kolik dětí skutečně nastoupí do prvních tříd ukážou až výsledky zápisů, protože lze počítat s tím, že určitý počet dětí dostane roční odklad. Ve srovnání s letošním školním rokem, kdy do prvních tříd chodí 407 dětí, by se počty prvňáčků v příštím školním roce neměly zásadně lišit, očekáváme zhruba 440 dětí.

Jaké jsou novinky na školském odboru v tomto roce?
Jak už z názvu vyplývá, jedná se o odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb, jeho kompetence jsou velmi široké a zahrnují nejenom oblast školství. V roce 2014 nás čeká pokračování v plnění rozpracovaných projektů, nadále bude odbor plnit všechny svoje úkoly, ať již v samostatné či přenesené působnosti. Nejsou připravovány žádné změny v systému práce, hlavním úkolem je podpora našich školských zařízení i dalších subjektů, aby měly vhodné podmínky pro práci.

Příbram má schválenou staronovou školku na náměstí Dr. Josefa Theurera. Kolik dětí by ji mělo navštěvovat?
Kapacita nové školky je podle plánu 36 míst.

V loňském roce výrazně pomohlo otevření nové školky v Žežické. Přesto trval převis poptávky. Budou nové kapacity dostačující?
Převis poptávky se projevil pouze v termínu zápisu. V září 2013 při nástupu dětí do mateřských škol se do příbramských mateřských škol dostaly všechny děti, o jejichž umístění byl ze strany jejich rodičů zájem. Kapacity školek v Příbrami jsou a budou dostačující, což rozhodně nemůžou tvrdit v mnoha ostatních městech.
 
V posledních letech město opakovaně potvrzovalo výjimku v podobě zvyšování limitního počtu žáků MŠ ve třídě. To vyvolalo zejména tlak na pedagogy a omezovalo některé aktivity. Domníváte se, že by se v následujícím roce mohl uvedený limit snižovat?
Je to pravděpodobné.

Nově mohou fungovat takzvané dětské skupiny. Jaké máte poznatky o tom, že by je rodiče v Příbrami mohli využívat a jak by to mohlo ovlivnit nabídku příbramských školek?
Návrh věcného záměru zákona upravuje nový typ služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině, spočívající v pravidelné péči o dítě od šesti měsíců věku do zahájení povinné školní docházky, a to mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte jako v mateřské škole, ale poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku.
Tento návrh záměru zákona o dětské skupině zpracovaný ministerstvem práce a sociálních věcí prošel na konci dubna loňského roku vnějším připomínkovým řízením, nyní je materiál připravován k předložení vládě. Termín nabytí účinnosti zákona závisí nejen na souhlasném stanovisku kabinetu, ale i na celkovém dalším legislativním procesu. V optimálním případě by zákon mohl začít platit již v průběhu letošního roku.

Až do zimy probíhala rekonstrukce mateřských škol v Příbrami. Jak jste spokojen s provedením prací?
Práce na jednotlivých objektech byly provedeny podle platné a schválené projektové dokumentace. Práce byly provedeny v požadované kvalitě.
 
Pojďme k základním školám. Učitelé prý budou mít kariérní řád a budou skládat atesty jako lékaři. Jak to ovlivní příbramské kantory?
Problematika kariérního řádu je stále nedokončenou záležitostí, kterou ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy řeší již řadu let za pomoci evropských fondů v rámci rezortního projektu. Jak bude nakonec tento řád vypadat, je otázkou budoucnosti. Zdá se, že je vůle k tomu, aby vstoupil v platnost možná už v příštím nebo následujícím roce. Počkejme si proto na jeho výslednou podobu, jaké kariérní stupně učitelům nabídne, jaká kritéria budou muset splnit a podobně. Hlavní otázkou je ovšem způsob financování celého kariérního řádu, což je zatím velká neznámá, a nelze ji tedy komentovat. Je třeba počkat na nové vedení ministerstva, jak se k celému projektu postaví.

Na Nový rok začala oficiálně fungovat škola v ulici Bratří Čapků. Co si slibujete od nového vedení? Kolik žáků by škola mohla mít příští školní rok?
Základní škola v ulici Bratří Čapků začala fungovat bez sebemenších problémů, je to vlastně návrat k dřívějšímu modelu, k němuž bylo možné se vrátit na základě zvýšeného zájmu rodičů. Od vedení školy budeme vyžadovat hlavně poctivou práci a odpovědné řízení školy, k čemuž má veškeré předpoklady. Co se počtu žáků týká, v letošním školním roce chodí do této školy 288 dětí. Kolik jich přijde k zápisu do první třídy zatím nevíme, ale předpokládáme, že si škola stávající počet žáků nejenom zachová, ale že se počet žáků této školy bude nadále zvyšovat.

Město přispívá také na vzdělávání seniorů. Jaký je o tento projekt zájem a jaké jsou výsledky?
Je třeba říci, že zájem seniorů o vzdělávání je v Příbrami skutečně vysoký. Město významně přispívá nejen finančně, ale i politickou a organizační podporou na aktivity v této oblasti. Největším podílem na vzdělávání seniorů v našem městě se prezentuje Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK), který postupně již několik let úspěšně s pomocí města vzdělávání seniorů realizuje. Zájem je nejen o studium historie, ale i o kurzy cizích jazyků, počítačů, o sportovní aktivity a podobně. Na podzim loňského roku VISK dokázal otevřít pro seniory tři celoroční jazykové kurzy angličtiny a jeden němčiny. Dále město Příbram podporuje projekty pro seniory realizované Vysokou školou evropských a regionálních studií. V rámci Akademie třetího věku, kterou v Příbrami realizuje Vzdělávací institut Středočeského kraje s podporou města Příbram a Středočeského kraje v roce 2013 absolvovalo celkem 194 seniorů, což je zhruba trojnásobný počet než v roce minulém. Jako formy výuky akademie byly využity semináře, dlouhodobé kurzy, přednášky, praktická výuka a exkurze. Nejrozsáhlejším kurzem byl dvousemestrální studijní program Historie a kultura (v roce 2014 bude pokračovat navazujícím programem Svět literatury), dále bylo organizováno několik jazykových kurzů (angličtina, němčina), kurz informačních technologií, cyklus odborných přednášek a historická exkurze do památkové zóny UNESCO v Kutné Hoře. Také jazykové kurzy a další semináře a přednášky budou pokračovat i v roce 2014.
O akademii je v Příbrami velký zájem, hodnocení od účastníků v rámci zpětné vazby (hodnotící dotazníky) je vysoce pozitivní.

sdb

Diskusní téma: Molnár: Do nové příbramské školky bude moci chodit 36 dětí (ROZHOVOR)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Kontakt

Stanislav Břeň - Příbram ag. Příbram + 420 606 293 764

Newsletter Příbram ag.

Přihlaste se k odběru novinek:

Zpravodajství

Nebyly nalezeny žádné záznamy.